Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤศจิกายน 12th, 2014 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่ พร้อมเป็นเจ้าภาพงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

จังหวัดกระบี่ พร้อมเป็นเจ้าภาพงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ภายใต้ คำขวัญ “สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล” ตั้งเป้านักเรียนกระบี่เป็นตัวแทนภาคใต้ ไปร่วมแข่งขันในระดับประเทศ จำนวนกว่า 500 คน

ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตพื้นที่ เขต 13 (ตรัง-กระบี่) มีความพร้อมในการร่วมเป็นเจ้าภาพหลักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล” ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557

สำหรับพิธีเปิดในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ การจัดงานจะมีขอบข่าย 4 กิจกรรมหลัก คือ

เบิกฟ้าอันดามันบรรเจิด วิชาการล้ำเลิศทุกด้าน ผลงานมีชีวิตนิทรรศการ ส่งต่อสืบสานศิลปหัตถกรรม กิจกรรมที่สำคัญ ระกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาเรียนร่วม จำนวน 165 กิจกรรม จำนวนกว่า 600 รายการ มีนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 36 เขต จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 50,000 คน เพื่อคัดเลือกอันดับ 1-3 เป็นตัวแทนของภาคใต้ ร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี

“ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 8,000,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จำนวน 600,000 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด จำนวน 300,000 บาท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ จำนวน 40,000 บาท
จังหวัดกระบี่ จำนวน 1,200,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,140,000 บาท ”

มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค กว่า 600 รายการ จำนวน 1,670 คน คาดว่าจะได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ ไปร่วมแข่งขันในระดับประเทศ จำนวนกว่า 500 คน ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ กล่าว

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑