Guest Relation

Local news

Published on มิถุนายน 11th, 2014 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า กฟภ.(PEA)

จังหวัดกระบี่ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า กฟภ.(PEA) บริเวณถนนอุตรกิจ ตั้งแต่ สามแยกธนาคารไทยพาณิชย์ ไปถึงหน้าโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัย และเป็นการปรับภูมิทัศน์เมืองท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ บริเวณลานปูดำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ได้มีพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า กฟภ.(PEA โดยมีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน และมีนายสุเทพ จิตเสรี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

นายสุเทพ จิตเสรี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแผนงานหลัก การบริการชุมชนและสังคมที่มีผลต่องานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสัญญาณต่าง ๆ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ เส้นทาง/ปี ภายในเขตเทศบาลเมือง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑ วงจร ก.ม. มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัย ถือเป็นการปรับภูมิทัศน์เมืองท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดกระบี่

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ กล่าวต่อไปว่าหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์จังหวัดกระบี่ บริษัท TT&T นครศรีธรรมราช (กระบี่) บริษัท กสท. กระบี่ บริษัท AIS กระบี่ บริษัท SBN กระบี่ บริษัท ทริบเปิลทีบรอดแบนด์ กระบี่ บริษัท DTAC กระบี่ บริษัท ทรูยูนิเวอร์เซลว์ คอนเวอร์เจ้นท์ จำกัด (กระบี่) บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (กระบี่) และเทศบาลเมืองกระบี่

ด้านนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าโครงการนี้นับเป็นโครงการที่ได้รับประโยชน์ทั้งในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ประชาชน และ จังหวัดกระบี่ จากการที่หน่วยงานเจ้าของสื่อสารต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสารที่เกาะกับเสาไฟฟ้าให้ เป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัย ถือเป็นการปรับภูมิทัศน์เมืองท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ในปี ๒๕๕๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ถนนสายหลักในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่เกาะกับสายไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยเริ่มตั้งแต่ บริเวณถนนอุตรกิจ ตั้งแต่ สามแยกธนาคารไทยพาณิชย์ ไปถึงหน้าโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๑ วงจร กม.

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑