Guest Relation

Local news

Published on เมษายน 30th, 2018 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่ จัดพิธีมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % และบันทึกข้อตกลงทำ MOU ระหว่างหน่วยงานและองค์กรภายในพื้นที่

จังหวัดกระบี่ จัดพิธีมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % และบันทึกข้อตกลงทำ MOU ระหว่างหน่วยงานและองค์กรภายในพื้นที่

วันที่ 24 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น
ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จัดพิธีมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % และบันทึกข้อตกลงทำ MOU ระหว่างหน่วยงานและองค์กรภายในพื้นที่

โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนกว่า 400 คน

ซึ่งโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ และเพื่อเสริมสร้างวินัยทางจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป

16

โดยบริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จำกัด และภาคีเครือข่าย จ.กระบี่ ให้การสนับสนุนหมวกนิภัยจำนวน 150 ใบ

ทางอำเภอคลองท่อม มีแนวทางการดำเนินการ คือร่วมมือป้องกัน แก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางด้านจราจรทางถนนในปัจจัยเสี่ยงเรื่องเมาแล้วขับ หรือขจัดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมติของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เปิดเผยว่า

ปัญหาอุบัติเหตุเป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งการร่วมบันทึกข้อตกลง mou ถือเป็นการร่วมกันรณรงลดอุบัติเหตุตามท้องถนนทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อช่วยกันในการรณรงและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นการเมาไม่ขับ

การสอบหมวกนิรภัย100% ซึ่งต้องขอขอบคุณ บริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จำกัด และภาคีเครือข่าย จ.กระบี่ ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนหมวกนิรภัย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑