Guest Relation

Very Krabi

Published on สิงหาคม 10th, 2016 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่จัดพิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท เนื่องในโอกาสพระราชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

จังหวัดกระบี่จัดพิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท เนื่องในโอกาสพระราชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท เนื่องในโอกาสพระราชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กล่าวรายงาน มีนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ประชาชน นักเรียน ร่วมปล่อยรองเท้านารี จำนวน 1,000 ต้น

การจัดพิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท เนื่องในโอกาสพระราชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการสนองแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท ที่มีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ให้เคียงคู่จังหวัดกระบี่ตลอดไปและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑