Guest Relation

Local news

Published on ธันวาคม 12th, 2013 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่จัดพิธีทำบุญสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 50 วัน

โอกาศครบวันสิ้นพระชนม์ 50 วัน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก — ที่ วัดแก้วโกรวาราม

จังหวัดกระบี่จัดพิธีทำบุญสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 50 วัน
วันนี้ (12 ธ.ค 56) เวลา 09.30 น. ที่วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกระบี่ ร่วม ทำบุญ เนื่องใน โอกาศครบวันสิ้นพระชนม์ 50 วัน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน กว่า 100 คน ร่วมพิธีโดยมีพระวิมลธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประชวรและเข้าประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 เป็นต้นมานั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 แพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์ลงเมื่อเวลา 19.30 น. สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต และในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เป็นโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 50 วัน จังหวัดกระบี่จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ จัดพิธีทำบุญตักรบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายในพิธีจัดให้มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก การถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และการกรวดน้ำ

ภาพและข่าว: ตูน ทศพล

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑