Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 20th, 2015 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่จัดผูกผ้าเรือหัวโทง ขอพรพระนาง และปีนผาจดทะเบียนสมรสบนหน้าผาไร่เลของคู่รัก

จังหวัดกระบี่จัดผูกผ้าเรือหัวโทง ขอพรพระนาง และปีนผาจดทะเบียนสมรสบนหน้าผาไร่เลของคู่รัก

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ที่ลานปฎิมากรรมปลาใบหาดอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีการจัดกิจกรรม ผูกผ้าเรือหัวโทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการผูกผ้าเรือหัวโทง และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองกระบี่ และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลอ่าวนาง และจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน และมีนายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กล่าวรายงาน ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีผูกผ้าเรือหัวโทง คณะได้ลงเรือหัวโทงเดินทางไปทำพิธีบวงสรวงสักการะขอพรพระนาง และพิธีปีนผาจดทะเบียนสมรสบนหน้าผาไร่เลของคู่รัก ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยว

กิจกรรมขอพระพรพระนาง เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมตามตำนานของท้องถิ่นและเพื่อความเป็นสิริมงคลของพี่น้องในตำบลอ่าวนาง และกิจกรรมปีนผาจดทะเบียนสมรส เพื่อสร้างสีสันต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว ของตำบลอ่าวนางและจังหวัดกระบี่ เป็นอีก 2 กิจกรรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่จัดขึ้น

อ่าวนางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางร่วมกับจังหวัดกระบี่ ผู้ประกอบการเรือหัวโทง หรือเรือหางยาว พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ได้จัดให้มีพิธีผูกผ้าเรือหัวโทงเพื่อเป็นสิริมงคล ต่อการประกอบอาชีพการให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวทางทะเล มีการมอบผ้าแพรสีต่างๆ แก่เจ้าของเรือ เพื่อประกอบพิธีผูกผ้าที่หัวเรือ และมีพิธีตามแบบศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นสิริมงคล ในการประกอบอาชีพทางทะเล ซึ่งบ่งบอกว่าฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มาถึงแล้ว เรือหัวโทงซึ่งเป็นพาหนะสำคัญในการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่ มีเรือหัวโทง ในตำบลอ่าวนางอยู่กว่า 3,000 ลำ และปัจจุบันยังคงเป็นยานพาหนะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับความนิยมในตลาดบริการ ด้านการท่องเที่ยว

ในช่วงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ สมาชิกผู้ประกอบการเรือหัวโทง หรือเรือหางยาว ประกอบด้วย สหกรณ์เรือหางยาวบริการตำบลอ่าวนาง จำกัด ชมรมผู้ประกอบการเรือหางยาวอ่าวนาง ชมรมเรือหางยาวอ่าวน้ำเมา ชมรมเรือหางยาวอ่าวต้นไทร จัดให้มีพิธีผูกผ้าเรือหัวโทง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการประกอบอาชีพ และสืบสานวัฒนธรรม การให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวทางทะเล มีเรือหัวโทงจำนวน 407 ลำ เข้าร่วมพิธีผูกผ้าเรือหัวโทง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนักท่องเที่ยวให้เกียรติร่วมกับเจ้าของเรือทำการผูกผ้าหัวเรือ ให้กับเรือที่มาร่วมพิธีทุกลำ การทำพิธีผูกผ้าหัวเรือครั้งนี้ มีการทำพิธีตามแบบของศาสนาอิสลาม โดยมีผู้นำศาสนาอิสลามที่เข้าร่วมประกอบพิธี จำนวน 30 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะขอพระพรพระนาง เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมตามตำนานของท้องถิ่นและเพื่อความเป็นสิริมงคลของพี่น้องในตำบลอ่าวนาง และกิจกรรมปีนผาจดทะเบียนสมรส เพื่อสร้างสีสันต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว ของตำบลอ่าวนางและจังหวัดกระบี่

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์  ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑