Guest Relation

Very Krabi

Published on เมษายน 1st, 2015 | by Divali

0

ความตั้งใจของท่านผู้ว่า ทรงพล สวาดิ์ธรรม

1)ปลูกต้นไม้ไว้ให้ลูก ปลูกจิตใจรักธรรมชาติ
2)แรกเกิด เริ่มอ่าน ปูพื้นฐานแต่เยาวัย
3)กระบี่..นครแห่งการอ่าน 1ใน6จังหวัดทั่วประเทศ
4)กระบี่.อาหารปลอดภัย จังหวัดนำร่องของภาคใต้
5)กระบี่ เมืองสุขภาวะ โครงการร่วมมือกับสสส.จังหวัดแรกของประเทศ
6)หนึ่งอำเภอหนึ่งเส้นทางสร้างรอยยิ้ม
7)กระบี่ เมืองจักรยานนำร่อง 1ใน15จังหวัดทั่วประเทศ
8)บ้านปันสุข สังคมเอื้ออาทร
9)กระบี่ ส้วมสะอาด ตลาดน่าซื้อ
สวนสาธารณะน่าพักผ่อน
10)กระบี่เมืองแห่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
11)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
12)กระบี่เมืองคนใจอาสา จิตสาธารณะ
13)เจ้าบ้านดี้ดี ชาวกระบี่น่ารัก
14)จากกระบี่..ต้องมาครั้งเดียวไม่เคยพอ สู่กระบี่365วัน เมืองเดียว เที่ยวได้ทั้งปี
15)แก้จนคนกระบี่ บนวิถีพอเพียง
16)ศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ บริการฉับไว ให้ความเป็นธรรม
17)กระบี่สีขาว
ปกป้องเยาวชน พ้นภัยยาเสพติด
18)เดินหน้ายกระดับการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือกับรร.สาธิตมศว.อบจ.และสภาการศึกษา
19)แก้ปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน
20)เริ่มอุทยานการเรียนรู้ Krabi Tk parkสู่เมืองแห่งการสร้างสรรค์
21)กระบี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำ
22)มนต์เพลงกระบี่
23)การละเล่น ท่าเต้น ออกกำลังกาย ประจำจังหวัด
24)เกษตรสุขภาพ เกษตรทางเลือก เกษตรผสมผสาน
25)สโมสรลูกปูดำเริ่มคลาน
26)สภาเศรษฐกิจชาวบ้านขับเคลื่อน
27)สภาผู้นำรุ่นใหม่เดินหน้า
28)คลังสมองผลิดอกออกผล
29)จากศูนย์เรียนรู้/หมู่บ้านศรษฐกิจพอเพียง สู่คลังอาหาร/ครัวอันดามัน
30)สันติวัฒนธรรม แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

จับมือกันสร้างสรรค์บ้านเรา

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑