Guest Relation

Local news

Published on พฤษภาคม 22nd, 2014 | by Divali

0

คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 50,000 คน

สธ.กระบี่ชี้คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 50,000 คน
แนะใช้โอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มต้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า เนื่องจากองค์การอนามัยโลก เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบ แต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก

โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี ก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกที่แตกต่างกันออกไป และในปี 2557 นี้ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ไว้ว่า “ Raise taxes on tobacco ” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำขวัญเป็นภาษาไทยว่า “ บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด “

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยต่อว่า สำหรับผู้ที่สนใจที่จะใช้โอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกเป็นวันเริ่มต้นในการเลิกสูบบุหรี่ ทางสาธารณสุขจังหวัดกระบี่มี”คลินิกฟ้าใส” ในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดกระบี่ให้คำปรึกษา

สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยผู้เข้ารับบริการ หรือผู้ขอคำปรึกษาไม่จำเป็นต้องทำบัตรข้อมูลผู้ป่วย (OPD Card) สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาได้ทันที ในเวลาราชการ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางใช้บริการที่คลินิกฟ้าใส ในโรงพยาบาล สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑