Guest Relation

Very Krabi

Published on สิงหาคม 25th, 2015 | by Divali

0

คณะสำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษา จ. ตรัง พบปะ สภาการศึกษากระบี่

วันที่ 24 สิงหาคม 2558  คณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตการศึกษา
ปฐมศึกษา เขต 1 จังหวัดตรัง

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และคณะ ร่วม 25 ท่าน จากเขตพื้นที่ปฐมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จากจังหวัดตรัง เข้าเยี่ยม และแลกเปลี่ยน ให้ความสนใจการทำงานของสภารศึกษาจังหวัดกระบี่ ที่มีจิตอาสา ร่วมการสนับสนุน พัฒนาเรื่องการศึกษา คุณภาพการเรียน การสอน ให้เด็กมีคุณภาพและห่วงใยเยาวชน ช่วยภาครัฐในการดูแล อนาคตของชาติ ให้มีประสิทธภาพ     ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

โดยนายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ ได้เป็นตัวแทนนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำโครงการต่างๆที่โดดเด่น ของสภาการศึกษาให้กับคณะได้เรียนรู้ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการแต่ละท่าน ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในโครงการ เด็ก ป.6 ตกน้ำไม่ตาย ดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย โครงการธนาคารแพะ และความคืบหน้าในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอันดามัน ให้ทุกท่านได้ทราบ โดยทางคณะศึกษาดูงาน ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑