Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤศจิกายน 4th, 2015 | by Divali

0

ขอให้กวดขันวินัยจราจรเส้นทาง ถนน กระบี่-เขาทอง เส้นทางสายโรแมนติก

ชาวบ้านตำบลไสไทยสุดทน รวมตัวยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้กวดขันวินัยจราจรเส้นทาง ถนน กระบี่-เขาทอง เส้นทางสายโรแมนติก หวังลดอุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ตัวแทนชาวบ้านในชุมชนตำบลไสไทย นำโดย นายแพทย์วีระพงษ์ สกลกิติวัฒน์ อดีต สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ นายสาคร เกี่ยวข้อง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสายัณห์ เกี่ยวข้อง ข้าราชการ บำนาญ นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองกระบี่ นายวิรัช เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน พร้อมประชาชนในพื้นที่ตำบลไสไทย จำนวนหนึ่ง ได้รวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ,นายณัฐชนน จันทร์คง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดกระบี่ ฝ่ายวิศวกรรม ,พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล ผบก.ภ.จว.กระบี่ และ นายอรรณพ หาญกิจ ขนส่งจังหวัดกระบี่ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้มีส่วนร่วมกับหน่วยราชการอื่นๆ ให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามกฎหมายและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เนื่องด้วยเส้นทางถนนสายกระบี่ – เขาทอง เป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด นักท่องเที่ยวใช้สัญจรเป็นเส้นทางหลักจากอำเภอเมือง สนามบินกระบี่ สู่ตำบลไสไทย ตำบลอ่าวนาง ตำบลหนองทะเล และยังประกาศให้เป็นเส้นทาง สายโรแมนติก ตามนโยบายจังหวัดกระบี่ โดยหอการค้าจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่

ปัญหาปัจจุบันมีการจราจรหนาแน่น มีรถบรรทุกแร่ยิปซั่ม รถพ่วง รถตู้รับส่งผู้โดยสาร รถแท็กซี่ รถป้ายเขียว รถจักรยานยนต์ มีการละเมิดกฎจราจรเป็นอันมากเช่น ใช้ความเร็วเกินกำหนด วิ่งเลนขวา วิ่งย้อนศร เป็นต้น ก่อให้เกิดอันตรายกับชาวบ้าน ชุมชน นักท่องเที่ยว ที่ใช้สัญจรบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดอันตรายได้รับความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินบ่อยครั้ง

หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือ และพูดคุยวันนี้ก็จะได้ติดตามความคืบหน้าในมาตรการแก้ไขกันในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อติดตามการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ภาพและข่าว : ไพฑูรน์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑