Guest Relation

Energy

Published on พฤษภาคม 1st, 2018 | by Divali

0

ก้าวสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคงเพื่อคนไทยมีชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

ครบรอบ “49 ปี” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
.⚡ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคนไทยมาตลอดเกือบครึ่งศตวรรษ

⚡ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 กฟผ. ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการรวม การลิกไนท์ (กลน.) การไฟฟ้ายันฮี (กฟย.) และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟ. อน.) เข้าด้วยกัน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการผลิตและส่งไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

⚡ ตลอด 49 ปีที่ผ่าน กฟผ. มุ่งมั่นผลิต และส่งกระแสไฟฟ้าให้คนไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน และ กฟผ. จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคงเพื่อคนไทยมีชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน
.#ก้าวสู่ปีที่50 #ชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน #EGAT

https://www.facebook.com/EGAT.Official/posts/1378563095577062


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑