Guest Relation

Energy

Published on พฤษภาคม 3rd, 2017 | by Divali

0

กิจกรรมรวมใจ กฟผ. ชมรมธรรมศาสตร์ – กฟผ สภากาชาดไทย สื่อมวลชนกระบี่ ” หม้อนี้เพื่อคุณ ” กิจกรรมช่วยน้ำท่วม ถึง ช่วยภัยแล้งกระบี่

กิจกรรมรวมใจ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งผลิต ชมรมธรรมศาสตร์ – กฟผ สภากาชาดไทย สื่อมวลชนกระบี่ ” หม้อนี้เพื่อคุณ ” กิจกรรมช่วยน้ำท่วม ถึง ช่วยภัยแล้งกระบี่
วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ.อาคารเอนกประสงค์ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ “ดีต่อใจ ธารน้ำใจเพื่อชาวกระบี่
มอบของบรรเทาทุกข์ เครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพ อาทิ พัดลมและหม้อหุงข้าว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จำนวน 550 ครัวเรือน
 361
โดยมี คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 สังกัดผู้ว่าการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
” โครงการความร่วมมือ กิจกรรม …ดีต่อใจ..ธาน้ำใจเพื่อชาวกระบี่..สีบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยในภาคใต้เมื่อเดือนมกราคา 2560 จังหวัดกระบี่ ก็เป็นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายและ ได้รับการช่วยเหลือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ในการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น10 จังหวัดในภาคใต้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่โครงการนี้ สืบเนื่องจากการทำกิจกรรมของสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ในการบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นหลัก สื่อมวลชนกระบี่ ร่วมมือกัน มอบสิ่งของและอาหาร ในการบรรเทาทุกข์ มีความคิดถึงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู หลังจากสำรวจ ความเสียหายเห็น ว่า อุปกรณ์ เครื่องใช้หลายอย่าง ในครัวเรือน ยังขาดแคลน จึง ขอความร่วมมือประสาน ไปยัง นางสาวจรวยพร อยุ่ประดิษฐ์ พนักงาน กฟผ และมีการนำเข้าโครงการขอความร่วมมือไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิต – ธรรมศาสตร์ เนื่องจากเป้นโครงการที่ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามยาก จึงมีความร่วมมือขยายออกไป สุ่สังคมมากมาย ซึ่งรวมถึงสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กร ที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนเป้นภาระกิจหลัก จึงได้มอบของและร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เนื่องจากมีระยะเวลา การดำเนินงาน ประกอบกับการบรรเทาภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นคลี่คลาย อุปกรณ์บางส่วน เช่น หม้อหุงข้าว ได้รับอนุเคราะห์เรียบร้อยแล้ว จึงเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อรองรับภัยแล้ง เป็นพัดลม จากสภากาชาดไทย 350 ตัว รวมกับหม้อหุงข้าว 200 ใบจาก กฟผ. ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม รวมเป็น 550 ชิ้น เพื่อนำมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เหนือคลอง “
579
โดยมีนายศรณ์ รักรงค์ปลัดอาวุโสอำเภอเหนือคลองและนายฐานิศ เอ่งฉ้วน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง นอกจากนี้ ยังมีเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่โดยการนำของนางสรวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหารดรงไฟฟ้าภาคใต้ และทีมงานการไฟฟฟ้า กระบี่ พร้อมทั้งสื่อมวลชน กระบี่ ร่วมกิจกรรมร่วมเป็นพยานรับมอบสิ่งของโดยมอบให้โดยตรงสู่ประชาชนได้รับการคัดเลือกมาจากทุกหมู่บ้านในอำเภอเหนือคลอง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑