Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 27th, 2013 | by Divali

0

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล ” อ่าวนางฟิชชิ่งเกมส์ 2013 “

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล ” อ่าวนางฟิชชิ่งเกมส์ 2013 “

“AONANG FISHING GAME TOURNAMENT, KRABI 1-3 NOVEMBER 2013 “ ร่วมสนุกสนานกับการแข่งขัน ตกปลา อาทิ ปลากระโทงแทง ปลากระโทงร่ม (ปลาใบ) ปลาสละ (ปลาเสียด) ปลาสาก ปลาทูน่า ปลาช่อนทะเล ปลาอีโต้มอญ ปลาอินทรี ในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมร่วมเก็บขยะในทะเล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลอันดามันให้อยู่อย่างยั่งยืน

รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2556
ที่ งานนักพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร 086-2670343 086-5957168 075-637146 ต่อ 26
สถานที่จัดงาน บริเวณชายหาดอ่าวนาง และพื้นที่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

กำหนดการ
1 พฤศจิกายน 2556

08.30-17.00 น. กำหนดลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
17.00 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

2 พฤศจิกายน 2556
06.30 น. นักกีฬาทุกทีมพร้อมกันที่บริเวณชายหาดอ่าวนางรับบัตรผู้เข้าแข่งขันและธงสัญลักษณ์ ของการแข่งขัน
06.45 น. ประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการแข่งขัน
07.00 น. ประธานปล่อยเรือทำการแข่งขันจากหาดอ่าวนาง
08.00-18.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบที่อยู่ของเรือ ชนิดปลาที่ตกได้และรับทราบข้อมูลต่าง ๆ
18.00 น. หมดเวลาทำการแข่งขันสำหรับวันแรกเรือทุกลำเข้าเกาะพีพีคณะกรรมการ
ตรวจเช็คเรือแข่งขันทุกลำอยู่ที่เกาะพีพี
เริ่มงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและนายท้ายเรือ
22.00 น. ปล่อยเรือออกทำการแข่งขันจากเกาะพีพีสำหรับวันที่สองของการแข่งขัน

3 พฤศจิกายน 2556
08.00-16.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบที่อยู่ของเรือ ชนิดปลาที่ตกได้และ รับทราบข้อมูลต่าง ๆ
16.00 น. หมดเวลาทำการแข่งขัน เรือทุกลำกลับถึงท่าเทียบเรือชายหาดอ่าวนางก่อนเวลา 16.00 น. ( นักกีฬาต้องรายงานตัวก่อนหมดเวลา กรณีเรือเสียให้แจ้งคณะกรรมการทราบก่อนล่วงหน้า )เพื่อให้คณะกรรมการทำการชั่งปลา
18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ พิธีมอบถ้วยรางวัล
19.00 น. ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการแข่งขัน

กฎและกติกาการแข่งขัน

(1)ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.1 ประเภทน้ำหนัก
1.2 ประเภทคะแนนรวม
– รางวัลพิเศษ ๒ รางวัล คือ รางวัลปลากระโทงร่ม(ปลาใบ) น้ำหนักตัวมากที่สุด และรางวัลพิเศษนายท้ายเรือดีเด่น
– รางวัลพิเศษกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและท้องทะเลสำหรับนักกีฬาตกปลา เก็บขยะที่ลอยอยู่ในทะเลทีมใดเก็บขยะได้น้ำหนักมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลทีมอนุรักษ์ยอดเยี่ยม
(2) ประเภทปลาเกมส์ที่กำหนดในการแข่งขัน (น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 กิโลกรัม)
1.ปลากระโทงแทง
2.ปลากระโทงร่ม(ปลาใบ)
3.ปลาสละ(ปลาเสียด)
4.ปลาสาก
5.ปลาจรวด (ปลาเรนโบว์)
6.ปลาทูน่า
7.ปลาช่อนทะเล
8.ปลาอีโต้มอญ
9.ปลาอินทรี
10.ปลามง(ปลากะมง)
หมายเหตุ ****สัตว์น้ำในเชิงอนุรักษ์ให้ปล่อยกลับคืนสู่ทะเล****

(3) รายละเอียดการรับสมัคร
ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท /ทีม รับเสื้อคนละ 1 ตัว และการเข้าร่วมงานเลี้ยง รับประทานอาหาร /ประกาศรางวัล (ผู้ติดตาม ท่านละ 200 บาท)

(4) เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครเข้าแข่งขัน
1. การสมัคร ให้สมัครเป็นทีม แต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน (ไม่รวมนายท้ายเรือ)
(ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่มิใช่นักกีฬาตกปลาลงเรือ)
2. หากเรือเกิดเสียหรือมีเหตุสุดวิสัยจะต้องแจ้งกองอำนวยการหรือฝากปลาไปชั่งน้ำหนักกับเรือลำอื่น ก่อนได้ พร้อมส่งตัวแทนร่วมไปด้วย 1 คน
3. นักกีฬาตกปลาสามารถใช้เรือชนิดไดก็ได้เข้าทำการแข่งขัน ทั้งนี้หากนักกีฬาตกปลา มีเรือของตัวเอง ก็สามารถนำเรือมาเข้าร่วมการแข่งขันได้
3.1กรณีต้องการให้คณะกรรมการจัดหาเรือให้กรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้า
4. ไม่จำกัดจำนวนเบ็ดตกปลา และไม่จำกัดขนาดขนาดสายเอ็นรอกตกปลา
5. ผู้แข่งขันจะต้องรับผิดชอบตนเองในเรื่องความปลอดภัยหรืออุบัติเหตุอื่นใดอันเกิดจากการแข่งขัน

กติกาและการให้คะแนน

1. ปลาเกมส์แต่ละตัว ต้องมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัมขึ้นไป
2. ขนาดปลาน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มีคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน
3. ปลาเกมส์แต่ละชนิดจะมีโบนัส 1,000 คะแนน
4. การคิดรางวัลคะแนนรวม โดยการรวมคะแนนโบนัสกับคะแนนน้ำหนักปลา
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

(5) รางวัลสำหรับการแข่งขัน ทั้ง 2 ประเภท
1. โล่รางวัล 20 รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภทน้ำหนักปลาเกมส์ทั้ง 10 ชนิด
2. โล่รางวัล 3 รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคะแนนรวม
3. โล่รางวัลพิเศษ และแพคเกจที่พักพร้อมอาหาร 1 รางวัล สำหรับรางวัลปลากระโทงร่ม(ปลาใบ) น้ำหนักตัวมากที่สุด
4. เงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศนายท้ายดีเด่น รองชนะเลิศนายท้ายอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีเงินรางวัล 10,000 บาท 6,000 บาท และ 4,000 บาทตามลำดับ
5. รางวัลทีมอนุรักษ์ยอดเยี่ยม สำหรับทีมที่เก็บขยะที่อยู่ในทะเลได้น้ำหนักมากที่สุด เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 1 รางวัล
สอบถามรายละเอียดได้ที่
งานพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง โทร 075 637146 ต่อ 26 คุณวิไลวรรณ อภิโมทย์ โทร 086-5957168 คุณเอื้องสุดา จางแสง 086-2670343 รับสมัครระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 กำหนดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-17.00 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
3ถูกใจ · ·

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑