Guest Relation

Local news

Published on กรกฎาคม 6th, 2016 | by Divali

0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2559 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2559 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2559 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยตัวแทนของโรงแรม บริษัท หน่วยงานราชการต่างๆจำนวน 37 แห่ง รวม 59 คน โดยมีนายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายปรีชา เพ็ชรรักษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

เนื้อหาของการสัมมนาจะเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และแผนงานในอนาคต การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง การให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร การให้ความรู้เกี่ยวกับมิเตอร์ AMR การคิดอัตราค่ากระแสไฟฟ้า และการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานประเภท Chiller

นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าการจัดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ฯนอกจากผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้แล้วก็จะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อติชม ข้อเสนอแนะระหว่างลูกค้าใช้ไฟรายใหญ่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นลูกค้า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการให้บริการกับลูกค้าต่อไป

ภาพและข่าว :  Toon Paitoon

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑