Guest Relation

Energy

Published on พฤษภาคม 28th, 2017 | by Divali

0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สานภาระกิจ โครงการ ” ปันรองเท้า เพื่อน้อง “

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สานภาระกิจ โครงการ ” ปันรองเท้า เพื่อน้อง “
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560..
222333555
นายพีรพล สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานในองค์กร ลงพื้นที่ อำเภอเขาพนม จ.กระบี เพื่อมอบรองเท้า ถุงเทัาให้นักเรียน ที่ไม่มีรองเท้า หรือรองเท้าชำรุด รวมถึงชุดนักเรียนให้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านเขาดิน มีรองเท้าชาย 29 คู่ รองเท้าหญิง 31 คู่ ถุงเท้าคนละ 2 คู่ ( 120 คู่ ) เสื้อ นร.ชาย 28 ตัวเสื้อ นร.หญิง 32 ตัว
โรงเรียน ห้วยน้ำแก้ว.รองเท้าชาย 30 รองเท้าหญิง 20 ถุงเท้าคนละ 2 คู่ ( 100 คู่ ) และโรงเรียนบ้านเขาพนมรองเท้าชาย 18 คู่รองเท้าหญิง 12 คู่
6664440000
โครงการนี้ เป็นการช่วยเหลือ ติดตามภาระกิจ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้จัดสรรงบประมาณ ช่วยเหลือ ฟื้นฟูชุมชน ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา จากการช่วยเหลือในเบื้องต้น และการได้มาลงพื้นที่จริงทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทราบถึงปัญหาและความขาดแคลนในส่วนอื่นๆ ที่เด็กนักเรียน ควรได้รับการดูแล
จึงได้จัดให้มีโครงการ ” ปันรองเท้า เพื่อน้อง ” ด้วยการเชิญชวน บริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือ ในการจัดหารองเท้า ถุงเถ้า ชุดนักเรียน เพื่อปันให้น้องที่ขาดแคลน และเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชีและงบประมาณในระบบส่ง จึงนำสิ่งของเหล่านี้ลงมามอบให้กับโรงเรียนดังกล่าว
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ อยุ่ร่วมกับชุมชนและดูแลสังคมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น นอกเหนือจากภาระกิจหลักที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑