Guest Relation

Energy

Published on เมษายน 30th, 2018 | by Divali

0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561เก็บคะแนนสะสม สนามที่ 1 ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้ากระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

#รับสมัครบุคคลทั่วไปในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ประจำปี 2561 เก็บคะแนนสะสม สนามที่ 1 แข่งขันวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้ากระบี่ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประเภทแข่งขัน
1) เรือคยัคทัวริ่ง 2 คน รุ่นทั่วไปชาย ระยะ 200 เมตร
2) เรือคยัคทัวริ่ง 2 คน รุ่นทั่วไปหญิว ระยะ 200 เมตร
3) เรือคยัคทัวริ่ง 2 คน รุ่นเยาวชนชาย ระยะ 200 เมตร
4) เรือคยัคทัวริ่ง 2 คน รุ่นเยาวชนหญิง ระยะ 200 เมตร
5) เรือคยัคทัวริ่ง 2 คน รุ่นยุวชนชาย ระยะ 200 เมตร
6) เรือคยัคทัวริ่ง 2 คน รุ่นยุวชนหญิง ระยะ 200 เมตร
7) เรือคยัคทัวริ่ง 1 คน รุ่นทั่วไปชาย ระยะ 200 เมตร
8) เรือคยัคทัวริ่ง 1 คน รุ่นทั่วไปหญิง ระยะ 200 เมตร
9) เรือยาว 20 ฝีพาย รุ่นทั่วไปชาย ระยะ 200 เมตร
10) เรือยาว 20 ฝีพาย รุ่นทั่วไปหญิง ระยะ 200 เมตร
#หมายเหตุ
1) รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 15 ปี เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา
2) รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา
3) รุ่นทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑