Guest Relation

Local news

Published on พฤษภาคม 26th, 2017 | by Divali

0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สานต่อภาระกิจ ฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย อำเภอเกาะลันตา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สานต่อภาระกิจ ฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย อำเภอเกาะลันตา
 111133122
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม – ปฏิบัติการ นายสมชัย ชัยโรจน์นิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายผฏิบัติการภาคใต้-บริหาร นางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกร ระดับ11 โรงไฟฟ้าภาคใต้ เดินทางลงพื้นที่เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อสานต่อภาระกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ เกาะ ลันตา จำนวน 2 ครอบครัว
ด้วยการมอบเงินสมทบการสร้างบ้านที่พังจากวาตภัยจำนวน 340,000 บาท โดยมีนายอำเภอเกาะลันตานายตรีธวัช รักษ์เมือง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม1. บ้านหัวแหลม นายชัยยงค์ ชัยเพชร เจ้าหน้าที่ปกครอง และเพื่อนบ้านร่วมเป็นพยานการรับความช่วยเหลือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 1440990
การช่วยเหลือ เป็นภาระกิจต่อเนื่อง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ ช่วยเหลือ ผุ้ประสบภัยเมื่อต้นปีที่เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดในภาคใต้  ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ เกาะลันตา เมื่อเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น ภาระกิจที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ อยู่ร่วมกับชุมชนและดูแลสังคม นอกเหนือจากภาระกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
ผู้ประสบภัย 2 ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ ประกอบด้วย
นายกฤษณะ ไร่ใหญ่ อายุ 37 ปี อยุ่บ้านเลขที่ 172 ม1. บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อาชีพรับจ้างทั่วไป
และนางศิรืรัตน์ หมาดสาหรน อายุ 42 ปี อยุ่บ้านเลขที่ 174 ม1. บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อาชีพรับจ้างทั่วไป
ทั้งนี้ทางอำเภอเกาะลันตา จะช่วยเหลือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และจะรายงานความคืบหน้าต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑