Guest Relation

Energy

Published on มีนาคม 11th, 2017 | by Divali

0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่กระบี่

900

นายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ตามที่เกิดอุทกภัยใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ช่วงวันที่ 2-7 ธันวาคม 2559 และช่วงวันที่ 2-19 มกราคม 2560 นั้น กฟผ.ได้ช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมจัดทำแผนฟื้นฟู ดังนี้

ช่วงวันที่ 2-7 ธันวาคม 2559 กฟผ.มอบถุงยังชีพรวม 2,000 ชุด ดังนี้ จ.สุราษฎร์ธานี 300 ชุด จ.นครศรีธรรมราช 900 ชุด จ.ตรัง 300 ชุด จ.พัทลุง 400 ชุด และ จ.สงขลา 100 ชุด

ช่วงวันที่ 2-19 มกราคม 2560 กฟผ.มอบถุงยังชีพรวม 12,577 ชุด ดังนี้ จ.ชุมพร 530 ชุด จ.กระบี่ 510 ชุด จ.ตรัง 100 ชุด จ.สงขลา 2,200 ชุด จ.ยะลา 67 ชุด จ.สุราษฎร์ธานี 3,720 ชุด จ.นครศรีธรรมราช 2,900 ชุด จ.พัทลุง 400 ชุด จ.ปัตตานี 353 ชุด จ.นราธิวาส 380 ชุด และจ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,417 ชุด

DSCF112420

สำหรับการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดกระบี่นั้น ได้มอบอาหารพร้อมรับประทาน ร่วมกับศูนย์บริการอาชีวะ จำนวน 8,160 กล่อง ทำการอพยพประชาชน บ้านทิวเขา อ.เมือง จ.กระบี่ จำนวน 1 หมู่บ้าน มอบน้ำดื่ม จำนวน 25,600 ขวด

มอบอุปกรณ์ยังชีพประชาชนที่ได้รับความเสียหายมาก(หม้อหุงข้าว เตาแก๊ส และเสื้อผ้า) จำนวน 10 ครัวเรือน แจกจ่ายน้ำชุมชนตลาดเก่า โรงพยาบาลเหนือคลอง จำนวน 40,000 ลิตร มอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 5,000 ชุด มอบเสื้อผ้า จำนวน 8,000 ชุด

และทำความสะอาดชุมชนตลาดเก่าและชุมชนบ้านห้วยโต้ อ.เมือง จ.กระบี่ รวม 54 ครัวเรือน ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน อ.เมือง จ.กระบี่ จำนวน 13 ครัวเรือน

ในส่วนความช่วยเหลือ ฟื้นฟูโรงเรียนหลังจากที่ประสบอุทกภัย มี 2 โรงเรียนในอำเภอเขาพนม คือ

DSCF198725

1.โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ (แล้วเสร็จ 17 ก.พ.2560)
(คอมพิวเตอร์ PC 4 เครื่อง Notebook 1 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง)

2.โรงเรียนห้วยน้ำแก้ว อ.เขาพนม จ.กระบี่ (แล้วเสร็จ 7 มี.ค.2560).
(คอมพิวเตอร์ PC 8 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง)

สรุปค่าใช้จ่าย กฟผ.การช่วยเหลือประชาชน 10,365,746 บาท และ กฟผ.-บริษัทในเครือร่วมบริจาคเงินผ่านรัฐบาล 20,000,000 บาท รวมเงินช่วยเหลือประชาชนทั้งสิ้น 30,365,746 บาท

ภาพ : ธนกร จอมวัน
ข่าว : กอบเกียรติ ป้อยแก้ว หสส-ค กสฟ-ค อสอ กฟผ.

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑