Guest Relation

Very Krabi

Published on สิงหาคม 16th, 2016 | by Divali

0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการด้านสาธารณสุขและตรวจโรคทั่วไป แก่ชาวชุมชน รอบโรงไฟฟ้า และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2559

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการด้านสาธารณสุขและตรวจโรคทั่วไป แก่ชาวชุมชน รอบโรงไฟฟ้า และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2559

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ร่วมกับ อบต.คลองขนาน อบต.ศรีบอยา อบต.คลองเขม้า อบต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี วันแรกของการบริการในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ รพสต.คลองขนาน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจ เข้ามารับบริการจำนวนมาก แม้ว่า จะมีฝนตกประปราย

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อประชาชนได้เข้าถึงการบริการที่สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดูแลสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมที่ กฟผ.ดำเนินการมาตลอดมากกว่า 40 ปี ซึ่งจะหมุนเวียนกันไปทั่วประเทศ เพื่อดูแลสังคมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑