Guest Relation

Very Krabi

Published on สิงหาคม 5th, 2016 | by Divali

0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกับอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ เดินรณรงค์ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกับอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ เดินรณรงค์ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค.2559 ตามโครงการประชารัฐพัฒนาประชาธิปไตย ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่ง
ซึ่งมีหน่วยงานราชการ,เทศบาลตำบลเหนือคลอง, สาธารณะสุขและ อสม.,สภ.อำเภอเหนือคลอง,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,นักเรียนนักศึกษา,สื่อวิทยุชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีนายภราดร สังค์พันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเหนือคลอง กล่าวรายงาน ต่อนายอำเภอเหนือคลอง นายวิสูตร อินทรกำเนิดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพร้อมเพรียงกันทึ้งจังหวัดกระบี
ที่มีเป้าหมาย ใน 7 อำเภอ ๆ ละ 500 คน รวม 3500 คนและอำเภอเมืองและจังหวัด 1500 คน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธ์การออกเสียงลงประชามติ ที่เป้าหมาย 80 % ในภาพรวมของจังหวัดกระบี่

Tags:


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑