Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 1st, 2016 | by Divali

0

การแข่งขันกีฬาประจำตำบลไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดการประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประจำตำบลไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

โดยมีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลไสไทย คณะกรรมการกีฬาประจำหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม

นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

จึงจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล “ไสไทยเกมส์” เป็นประจำทุกปี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 ประเภท ได้แก่

ฟุตบอล 11 คน ประชาชนชาย / ฟุตบอล 7 คน เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี / ฟุตบอล 7 คน อาวุโสชาย 35 ปีขึ้นไป / ฟุตบอล 7 คน ประชาชนหญิง / ฟุตซอล 5 คน ประชาชนชาย / วอลเลย์บอล ประชาชนชาย / วอลเลย์บอล ประชาชนหญิง / ตะกร้อ ประชาชนชาย / ฟุตบอล 11 คน ระหว่างฝ่ายปกครอง และฝ่ายท้องถิ่น และกีฬาพื้นบ้าน

การกำหนดสีประจำทีม ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก สีเขียวตอง , หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก สีชมพู , หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด สีเหลือง , หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย สีน้ำเงิน , หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา สีแดง , หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ สีฟ้า และหมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน สีม่วง

หลังเสร็จสิ้นการประชุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้มอบอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อและวอลเล่ย์บอล เป็นต้น ให้กับนายระวิ ชายกุล ประธานศูนย์กีฬาตำบลไสไทย และตัวแทนศูนย์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน

เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและใช้ในการแข่งขันกีฬาไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ณ สนามกีฬาบ้านสวนพริก หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย เป็นสนามแข่งขัน องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลไสไทย และใกล้เคียง ร่วมชมและเชียร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา ไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาบ้านสวนพริก หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑