Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 21st, 2014 | by Divali

0

การแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล อ่าวนางเกมส์ฟิชชิ่ง ครั้งที่ 2

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล อ่าวนางเกมส์ฟิชชิ่ง ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณ หาดนพรัตน์ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล อ่าวนางเกมส์ฟิชชิ่งขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ชาวประมงจับปลาอย่างถูกวิธี สร้างความรักความสามัคคีของคนในตำบลอ่าวนาง ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง สืบสานกิจกรรมวิถีชีวิตชุมชน และนำรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ของตำบลอ่าวนาง ให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่ง

วันที่ทำการแข่งขัน วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557
สถานที่แข่งขันครอบคลุมน่านน้ำอ่าวนาง และเกาะพีพี
ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทน้ำหนัก และประเภทคะแนนรวม

รางวัลปลาเกมส์ มี 10 ชนิด ชิงรางวัลจำนวน 34 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลคะแนนรวม 3 รางวัล

โล่รางวัลพิเศษสำหรับปลากระโทงร่ม (ปลาใบ) น้ำหนักมากที่สุด 1 รางวัล รางวัลเรือตกปลาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 รางวัล ตัดสินจากน้ำหนักขยะที่เก็บได้ในทะเล รางวัลนายท้ายเรือดีเด่น 3 รางวัล รับเงินรางวัล 10,000 6,000 4,000 บาท ตามลำดับ พร้อมใบประกาศนียบัตร ตัดสินจากเรือที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทน้ำหนักปลารวม

สำหรับ กฎกติกาและเงื่อนไขของการแข่งขันนั้น ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รับสมัครเป็นทีมๆละไม่เกิน 3 คน นายท้ายเรือ ไม่เกิน 2 ท่าน
2. นักกีฬาต้องจัดหาเรือ เหยื่อ และอุปกรณ์ต่างๆมาด้วยตนเอง หากเรือเสีย หรือมีเหตุสุดวิสัยจะต้องแจ้งกองอำนวยการหรือฝากปลาไปชั่งน้ำหนักกับเรือลำอื่น ก่อนได้ พร้อมส่งตัวแทนไปร่วมด้วย 1 คน
3. นักกีฬาตกปลาสามารถใช้เรือชนิดใดก็ได้เข้าทำการแข่งขัน

ทั้งนี้หากนักกีฬาตกปลามีเรือเป็นของตนเอง ก็สามารถนำเรือมาเข้าร่วมการแข่งขันได้ กรณีต้องการให้คณะกรรมการจัดหาเรือให้กรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้า

หรือประสานได้โดยตรงที่ ชมรมเรือหางยาวอ่าวนาง โทร.081-9700519 075-695473 สหกรณ์เรือหางยาวบริการตำบลอ่าวนาง โทร.089-2925276, 089-9026650 ชมรมเรือหางยาวอ่าวน้ำเมา โทร.084-2474912 และชมรมเรือหางยาวอ่าวต้นไทร โทร.086-2756609

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑