Guest Relation

Very Krabi

Published on กรกฎาคม 20th, 2015 | by Divali

0

การอบรม ค่ายนักสร้างภาพยนตร์สั้น จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2558

การอบรม ค่ายนักสร้างภาพยนตร์สั้น จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2558….Krabi Flim Camp Contest 2015…
ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมครั้งนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนจังหวัดกระบี่ให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการใช้เทคโนดลยี่สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ผ่านช่องทางสังคมสื่อออนไลน์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คนจากดรงเรียนอำมาตยืพานิชนุกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ได้รับความอนุเคราะห์ จากเทศบาลเมืองกระบี่ และกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดกระบี่ ให้สถานที่ในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรม อีกทั้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากอุทยานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ลงถ่ายทำหนังสั้น ในพื้นที่ อ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา เขาหงอนนาค น้ำตกห้วยโต้ สระมรกต และน้ำตกธารโบกขรณี

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่.. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน ต้อนรับและบอกกล่าว เล่าเรื่องเมืองกระบี่ แก่เยาวชน ที่เข้า อบรมการสร้างหนังสั้น ซึ่งเป็นโครงการที่ ททท. กระบี่ จัดทำโครงการนี้ ให้เยาวชน ทำภาพยนตร์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จังกวัดกระบี่ .. ….Krabi in Green…..ในมุมมองของเยาวชนจังหวัดกระบี่ โดยมี นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ เป็น พี่เลี้ยง เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่เยาวชนด้วยเรื่อง

การแสดงขั้นพื้นฐาน……โดย ภาณุพรรณ จันทนวงศ์ และทีม Buffets
การกำกับการแสดง……..โดย ภาณุพรรณ จันทนวงศ์ .และทีม Buffets
การเขียนบทภาพยนตร์ และองค์ประกอบภาพยนตร์……โดย วรเทพ ธรรมโอรส .และทีม Buffets
การให้เสียง……โดย.ชลกฤษ วิถีวานิช และ ชิณรงค์ จันทร์กำจร
การถ่ายภาพยนตร์……โดย กฤติเดช กระจ่างศรี .และทีม Buffets

การอบรม ค่ายนักสร้างภาพยนตร์สั้น จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2558….Krabi Flim Camp Contest 2015…
Krabi in Green…ครั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมผุู้เข้ารอบการประกวด ในวันที่ที่ 19 กรกฎาคม 2558..

โดยมี ..นาวาเอก บัญชา ดาวสข ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดกระบี่ ร่วมแสดงความชื่นชม และยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน Clip Video สั้น ในหัวข้อ Krabi in Green และให้กำลังใจกับทีมที่ไม่ได้ได้เข้ารอบในการประกวด และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ เยาวชนกระบี่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

รางวัลเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้น คือทำให้เรารุ้จักเพื่อนใหม่ มิตรภาพและได้รู้จัก ทีมวิทยากรที่มาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำหนังสั้น ได้เรียนรู้การการเขียนบทความ ถ่ายทำภาพยนตร์ ตัดต่อ และวิธีการประชาสัมพันธ์ลง Social Media ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือการให้ นักเยาวชนกิจกรรมเหล่านี้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดตัวเอง ที่ได้ไปสัมผัส ในการถ่ายทำหนังสั้น และได้ตระหนักและรักษาสมบัติของเรา ของจังหวัด และของประเทศชาติ รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยุ่ตลอดไป

นาวาเอก บัญชา ดาวสุข ได้กล่าวขอบคุณที่ให้กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดกระบี่ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดี ๆให้แก่เยาวชนกระบี่ในครั้งนี้

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑