Guest Relation

Energy

Published on กันยายน 16th, 2017 | by Divali

0

การสร้างความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์พลังงาน และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด พื้นที่จังหวัดกระบี่ กิจกรรม “เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่” ครั้งที่ 19

การสร้างความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์พลังงาน และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด พื้นที่จังหวัดกระบี่

กิจกรรม “เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่” ครั้งที่ 19

S__31186993S__31186998S__31186999

วันที่ 13 กันยายน 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ กฟผ. สถานการณ์พลังงานและความจำเป็นในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในประเทศให้กับคณะอาจารย์นักเรียนจากโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์และโรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายของวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ นำโดยนายปริญญา นฤมิตบวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน โดยนำชมห้องควบคุมการเดินเครื่อง โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อรับรู้ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าและการดูแลสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสนี้ นายรัตนพร สัมภวะคุปต์ หัวหน้ากองปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นในภาคบ่ายรับฟังบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด โดยนายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมนำชมห้องแสดงซากดึกดำบรรพ์ เพื่อรับรู้ประวัติความเป็นมาของเหมืองลิกไนต์และโรงไฟฟ้ากระบี่ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑