Guest Relation

NEWS

Published on เมษายน 6th, 2017 | by Divali

0

การประชุมสัมนา ” ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกาาธิการ ในภูมิภาค วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ เชียงใหม่

การประชุมสัมนา ” ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกาาธิการ ในภูมิภาค วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ เชียงใหม่

สรุปผลการประชุมพอสังเขปได้ดังนี้
1.บุคลากรที่จะไปอยู่ ศธจ.ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ข้าราชการครูที่อยู่โรงเรียน ครู กศน. ก็สามารถขอมาได้ ถ้าตำแหน่งยังไม่เกินกรอบ
2.ตำแหน่งไหนมีคนขอไปเกินกรอบก็ต้องคัดเลือกตามเกณฑ์
3.วันที่11เมย.60จะมีการคัดสรร ศธ.ภาค
4.เส้นทางก้าวหน้า
4.1.ผอ.เขตเป็นศธจ.ได้
4.2.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.เป็นรองศธ.ภาคได้ แต่ผอ.เขตจะเป็นรองศธ.ภาคไม่ได้ ต้องผ่านการเป็นศธจ.ก่อน
เปรียบเทียบคล้ายๆของมหาดไทย ปลัดจังหวัดเป็นอำนวยการสูงเป็นรองผู้ว่าฯได้ นายอำเภอเป็นอำนวยการสูงแต่เป็นรองผู้ว่าฯไม่ได้ ต้องผ่านการเป็นปลัดจังหวัดก่อน
5.บุคลากรถ้าไม่สมัครใจไปศธจ.ก็ให้อยู่ที่เขตเดิมเช่นกลุ่มเอกชนถ้าบุคลากรในกลุ่มเอกชนไม่อยากไปศธจ.ที่มีกลุ่มเอกชน ก็ให้อยู่ที่เขตเดิมแต่หากลุ่มใหม่
6.กลุ่มศึกษานิเทศก์กำหนดให้ศึกษานิเทศก์มีหน้าที่นิเทศและกำกับดูแลประจำอำเภอให้ดูแลอำเภอคนละ1ปีดูแลโรงเรียนทุกสังกัด(กศน,อาชีวะ,สพฐ,เอกชน)ครบปีให้เปลี่ยนอำเภอ
7.การจัดอัตรากำลังใหม่ล่าสุดที่ได้รับอนุมัติแล้วดังนี้.
7.1 ศธจ.ใหญ่พิเศษมี 77คน,
7.2 ศธจ.ขนาดใหญ่มี 72คน
7.3 ศธจ.ขนาดกลางมี 67คน
7.4 ศธจ.ขนาดเล็กมี 60คน
8.การคัดเลือกบุคลากรเข้าศธจ.ให้ทำด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีศธจ.ทุกจังหวัดในภาคเป็นอนุกรรมการคัดเลือกแต่ละภาค สุดท้ายจบที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(คปภ.)
9.กรอบอัตรากำลังกลุ่มเอกชนในศธจ.ให้ใช้จำนวนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเป็นฐานคิด ศธจ.มีโรงเรียนเอกชน100โรงเรียนขึ้นไปมีอัตรากำลัง 8 คน
10.รับสมัคร ศธจ.18-24เม.ย.60 สำหรับรองศธจ.ให้รอประกาศ (ยังไม่ได้อนุมัติ) การคัดเลือกศธจ. ใช้วิธีประเมินวิสัยทัศน์และผลปฏิบัติงาน ประเมิน360องศา (เหมือนประเมินผอ.เขต) มีสอบสัมภาษณ์
11.บุคลากรที่จะโอนไปศธจ.ให้สมัครที่ศธจ.18-24เม.ย.60

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑