Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤศจิกายน 4th, 2015 | by Divali

0

กะปิ กะปิ กะปิ

กะปิ เป็นส่วนผสม เป็นเครื่องปรุงอาหารให้รสชาติ สำหรับอาหารในภาคใต้ เช่นเดียวกับปลาร้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การผลิตเพื่อการบริโภคมีมาแต่โบราณ มีความเพียงพอต่อความต้องการคลองตลาด ประกอบกับตัวกุ้งเล็กหรือที่เรียกว่ากุ้งเคยก็มีมากมายในธรรมชาติ  แต่ปัจจุบัน ความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้นและการผลักดันเป็นสินค้าโอท็อป ของตำบล หมู่บ้าน ที่จะส่งขายในท้องถิ่นหรือส่งออกไปขายต่างจังหวัด

ทำให้ตัวกุ้งเคยในธรรมชาติลดน้อยลงและมีฤดูการขยายพันธุ์ มีช่วงเวลา และการจับกุ้งเคยมากมายทำให้ห่วงโซ่การขยายพันธุ์ขาดตอนจึงมีการนำเข้า มาจากที่อื่น และไม่เพียงพอจึงต้องนำวัตถุดิบอื่นๆ มาผสม เช่นมันเทศเพื่อเพิ่มปริมาณ และการเตรียมการทำกะปิ ต้องทำทันทีที่ได้กุ้งเคยมา หลังจากผสมเกลือในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วตากแห้งก่อนจะนำมาเข้ากระบวนการทำกะปิ  ที่มีเพียงการผสมระหว่างกุ้งเคยและเกลือเท่านั้น…การเลือกซื้อกะปิแท้ไม่ยากอย่างที่คิดแต่ควรซื้อจากแหล่งผลิต จริง ราคาแพงกว่า เพราะวิธีการกว่าจะได้กุ้ง ตัวเล็กมาทำกะปิก็ใช้เวลา.

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑