Guest Relation

NEWS

Published on ธันวาคม 28th, 2017 | by Divali

0

กระบี่ : เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดกระบี่และกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

กระบี่ : เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดกระบี่และกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561เวลา 09.30 น.ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงจังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดกระบี่และกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และมีนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงปกติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 นี้ ได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงปีใหม่ 2561 และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดกระบี่ ทั้งการจราจรทางบก และทางทะเล

ด้าน พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงประกาศให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโก เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ.2563

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางเข้ามาในจังหวัด และเป็นทางผ่านการเดินทางไปจังหวัดท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ปริมาณคนและปริมาณรถเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่ทำให้อุบัติเหตุ ทางถนนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี จังหวัดกระบี่โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปี ประกอบกับจังหวัดกระบี่ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดต้นแบบด้านความปลอดภัยทางทะเล จังหวัดกระบี่จึงได้มีมาตรการ และแผนบรูณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งทางบก และทางทะเล เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและ การเดินทางทั้งในช่วงเทศกาล และตลอดทั้งปี

” กิจกรรมวันนี้ จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันรับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ขอฝากเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามแผนบูรณาการฯ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางทะเล อย่างจริงจัง และช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ผมขออำนวยพรให้ทุกท่าน ที่เป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ขอให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญ และให้ภารกิจการดำเนินงานของเราประสบผลสำเร็จทุกประการ ไม่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงปีใหม่ 2561″ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าว


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑