Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 6th, 2015 | by Divali

0

กระบี่เปิดตัวสโมสรลูกปูดำขานรับนโยบายรัฐบาล

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับทุกภาคส่วเกี่ยวข้องจัดทำวาระของเมือง ภายใต้ชื่อ 12 วาระกระบี่

หนึ่งในจุดเน้นคือการพัฒนาศักยภาพเด็กกระบี่ประกอบด้วย กระบี่..เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ และ เด็กกระบี่ดี มีอนาคต ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กกระบี่ในทุกๆ มิติ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งสโมสรปูดำ : สร้างฝันเด็กกระบี่

โดยผู้นำเยาวชนและตัวแทนแกนนำทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดกระบี่ ภายใต้ภารกิจในการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกให้กับเด็กและเยาวชน สนับสนุนคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กระบี่ สร้างเมือง Creative & Innovative Krabi City การสร้างพื้นฐานที่สร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ ดี เก่ง มีสุข

ผลักดันการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาจังหวัดและจั้งตั้งทีมทำงาน CSR การตลาดเพื่อสังคม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเสริมว่า สโมสรลูกปูดำจะสร้างพื้นที่ให้เด็กสร้างสรรค์เชิงกายภาพที่สามารถแสดงศักยภาพผลงานเยาวชน เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนที่เชื่อมโยงกิจกรรมในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

ทั้งนี้ก้าวแรกของกิจกรรมในการขับเคลื่อนงาน อาทิ โครงการออกแบบแปลนพื้นที่สร้างสรรค์ โครงการบ้านหลังเรียน โครงการสร้างแกนนำคนรุ่นใหม่ รักษ์รักกระบี่ (สร้างปูดำพันธ์ใหม่)

ซึ่งกิจกรรมแรกที่จะเปิดตัวสโมสรลูกปูดำ คือการร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ ลานพระบรมรูป ร. 5 หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่

ด้วยกิจกรรมเติมฝันสีสันบาติกผืนยาวด้วยฝีมือเยาวชน การเปิดตัวสโมสร..ละครใบ้ การเปิดตัวสโมสรลูกปูดำ สร้างฝันเด็กกระบี่อย่างเป็นทางการและการรับมอบภารกิจของสโมสรเด็กกระบี่จากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะมีเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑