Guest Relation

Very Krabi

Published on มิถุนายน 10th, 2015 | by Divali

0

กระบี่รุกโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่รองรับการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน

กระบี่รุกโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่รองรับการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ตรวจราชการที่ 7 ที่ จ.ภูเก็ตเมื่อเร็ว ๆ นี้

ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดรวบรวมโครงการที่สำคัญเสนอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน ในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจำนวน 6 โครงการ

ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาบริการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับนานาชาติ

หนึ่งในโครงการที่เสนอคือโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่รองรับการท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณบ้านคลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมเจ้าท่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวเดินเรือสำราญ(Cruise) กำลังเติบโตและขยายตลาดในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีรายจ่ายต่อคนต่อวันค่อนข้างสูง ซึ่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังขาดท่าเทียบเรือหลักที่รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่

ดังนั้น หากมีการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญอย่างเต็มรูปแบบ ก็จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยนานขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ทางด้าน นายวุฒินันท์ คำเดช วิศวกรโครงการ จากบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการฯเปิดเผยว่า ขอบเขตของงานโครงการศึกษา จะศึกษาขั้นความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นรวมทั้งการพิจารณาพื้นที่ระดับจังหวัดโดยใช้ระยะเวลา 10 เดือน หากผลการศึกษามีความเป็นไป

ได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านวิศวกรรม และกรมเจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ ก็จะใช้เวลาในการสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) อีก 8 เดือน รวมระยะเวลาศึกษาโครงการทั้งสิ้น 18 เดือน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 ทั้งนี้ โครงการสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวจะเป็นท่าเทียบเรือที่ทันสมัย สามารถรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑