Guest Relation

Very Krabi

Published on มิถุนายน 17th, 2015 | by Divali

0

กระบี่ทุ่มงบกว่า 15 ล้าน เร่งพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม ชูเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กระบี่ทุ่มงบกว่า 15 ล้าน เร่งพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม ชูเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดกระบี่ได้กำหนดวาระเป็น “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ” โดยมีจุดเน้นเจาะความต้องการที่แตกต่าง ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ขยายผลจากการท่องเที่ยวทางทะเลสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จึงได้นำศักยภาพเชิงพื้นที่ของ อ.คลองท่อม ที่มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่โดดเด่น ทั้งน้ำพุร้อนจืด น้ำพุร้อนเค็ม น้ำตกร้อน มาวางแผนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม

เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้ สามารถตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวและประชาชน เช่น การแยกพื้นที่ระหว่างผู้มาบำบัดรักษาโรคกับผู้มาแช่เพื่อสุขภาพ การทำหลังคากันแดดเพื่อให้สามารถใช้บริการได้ทั้งวัน เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามเป็นธรรมชาติ

นอกจากนี้จังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองออกแบบปรับปรุงบ่อแหล่งกำเนิด และบ่อข้างเคียงอีก 4 บ่อ โดยมีการจัดทำบ่อแช่สำหรับนักท่องเที่ยวระดับสูง รวมถึงการแยกบ่อชายและหญิงเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 15 ล้านบาท โดยใช้งบพัฒนาจังหวัดปี 2560 ดำเนินการ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณปี 2558 ตามแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม ในวงเงิน 2.5 ล้านบาท

สำหรับน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น้ำมีรสเค็ม ซึ่งบ่อน้ำพุร้อนลักษณะดังกล่าวมีอยู่เพียง 2 แห่งในโลก คือที่สาธารณรัฐเชค และที่ จ.กระบี่ ประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ในเนื้อที่ป่าชุมชนประมาณ 110 ไร่ มีอุณหภูมิของน้ำในบ่อประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียส น้ำร้อนเค็มมีลักษณะใสสะอาด สีน้ำสะท้อนกับท้องฟ้าเป็นสีมรกต

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงคนในชุมชนนิยมมาแช่น้ำ เพราะเชื่อว่าสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคปวดเมื่อยตามข้อกระดูก กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกระบี่ที่ทางจังหวัดมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการสร้างการรับรู้ในมุมมองใหม่ที่ว่า “กระบี่เที่ยวได้ทั้งปี มีดีมากกว่าทะเล” สนับสนุนแคมเปญท่องเที่ยว “กระบี่ 365 วัน”

ภาพ : อินเตอร์เน็ต

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑