Guest Relation

Energy

Published on ตุลาคม 10th, 2016 | by Divali

0

กระทรวงพลังงาน กฟผ. เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2559 รมว. พลังงาน. ชื่นชม กฟผ. ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง

กระทรวงพลังงาน กฟผ. เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2559 รมว. พลังงาน. ชื่นชม กฟผ. ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง

Created: Thursday, 06 October 2016 15:06

          กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. ลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ กับผู้ประกอบการตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค และตู้น้ำเย็นบริโภค พร้อมมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากเบอร์ 5 ในปี 2559 จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โคมไฟ LED ชนิด High bay – Low Bay, กระทะไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ด้าน รมว.พลังงาน ชื่นชม กฟผ. ที่มีส่วนสำคัญส่งเสริมให้ประชาชนประหยัดพลังงาน ตลอด 23 ปี จนเห็นผลเป็นรูปธรรม

20161006-P01-01

วันนี้ (6 ตุลาคม 2559) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “Saving Together Happy Together” พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือและมอบโล่แก่ผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน กฟผ. และผู้ประกอบการอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 เข้าร่วมงานฯ ณ ห้องกมลทิพย์ 2 – 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานว่า ปัจจุบันอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการประมาณการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย 2 เท่า หากไม่มีการประหยัดพลังงาน ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งการดำเนินโครงการของ กฟผ. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน

20161006-P01-02

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวอีกว่า โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5เป็นโครงการสมัครใจที่ผู้ประกอบการพัฒนาอุปกรณ์ของตัวเองและมาขอติดฉลากกับ กฟผ. นอกเหนือจากจะแสดงถึงการประหยัดไฟแล้ว ยังทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งในอนาคตจะขยายผลไปสู่ภาคขนส่งด้วย เช่น รถจักรยานยนต์เบอร์ 5 เป็นต้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด 23 ปี ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม และขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประหยัดไฟ ลดการใช้พลังงาน

20161006-P01-03

ด้าน นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงการดำเนินงานว่า ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ประกอบการ พัฒนาประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดฉลากเบอร์ 5 ภายใต้ “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รับรองความประหยัดและประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง จนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวจนถึงปี 2559 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการติดฉลากเบอร์ 5 แล้วรวม 28 ผลิตภัณฑ์ จ่ายฉลากไปแล้วกว่า 300 ล้านดวง ซึ่งนับรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มีการลงนามความร่วมมือที่ผ่านมา และเริ่มติดฉลากเบอร์ 5 ในปีนี้จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โคมไฟ LED ชนิด High Bay – Low Bay , กระทะไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 กฟผ. ยังได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค ในการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพในปี 2560 ต่อไป โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือโครงการฯ จำนวน 8 ราย ได้แก่ บริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด, บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด, บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพียวละมุน จำกัด, บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด , บริษัท ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ศิริธนาเครื่องเย็น จำกัด

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับโล่จากการเข้าร่วมโครงการโคมไฟ LED เบอร์ 5 ชนิด High bay – Low Bay จำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด, บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด, บริษัท ออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยาม แอลอีดี จำกัด และบริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับโล่จากการเข้าร่วมโครงการกระทะไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 8 ราย ได้แก่ บริษัท แอคคอร์ด พรีเวล อิเล็คทริค 1999 จำกัด, บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด, บริษัท ที.เอ.ที. (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด, บริษัท เอกชัยโลหะภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด และบริษัท นพัช อินเตอร์ จำกัด

20161006-P01-04

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับโล่จากการเข้าร่วมโครงการเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเบอร์ 5 จำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด, บริษัท ไฮโซะเทค จำกัด, บริษัท ลัคกี้สตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑