Guest Relation

NEWS

Published on ธันวาคม 18th, 2013 | by Divali

0

กระทรวงพลังงานส่งหนังสือด่วน ยืนยันเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเต็มที่

กระทรวงพลังงานส่งหนังสือด่วน ยืนยันเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเต็มที่ อ้างต้องเป็นไปตามแผน ชาวบ้าน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชเตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ ถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้ถูกภาคประชาชนจำนวนมากร่วมกันแสดงออกถึงการคัดค้านโครงการนี้อย่างเต็มที่หลายครั้งโดยมีการแสดงจุดยืนที่ชัดเจน คือ ไม่ขัดขวางให้มีการสร้างโรงไฟฟ้า แต่การสร้างนั้นจะต้องไม่มีเชื้อเพลิงที่เป็นถ่านหิน ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่สกปรกที่สุด ในขณะที่ กฟผ.พยายามอ้างว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ซึ่งนักวิชาการหลายคนต่างแสดงความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้น เพราะในโลกนี้ไม่เคยปรากฏว่ามีพลังงานถ่านหินที่ไหนจะเป็นพลังงานสะอาด อีกทั้งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน อย่างที่มีบทเรียนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกรณีโรงไฟฟ้าชนิดนี้

ทั้งนี้ ภายหลังที่ภาคประชาชนสังคมหลายฝ่ายได้ออกมาเคลื่อนไหวให้ยุติโครงการนี้อย่างเด็ดขาด ซึ่งได้มีแผนของกฟผ.ที่จะก่อสร้างถึง 2 โครงการ รวม 1,600 เมกะวัตต์ จ.นครศรีธรรมราช ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อแจ้งถึงการคัดค้านของภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการเรียกร้องให้ยุติโครงการ

ปรากฏว่ากระทรวงพลังงานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ พง 0607/2439 ลงวันที่ 14 พ.ย.2556 เรื่องชี้แจงข้อเท็จจริงโครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในหนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญว่าในฐานะที่กระทรวงพลังงานกำกับดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงใน 3 ประเด็นคือ

1. ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ในระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือ(IEE)ในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ
2. การคัดเลือกพื้นที่การศึกษาผลกระทบ จะหลีกเลี่ยงพื้นที่โครงการพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
3. เพื่อให้โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ในเขตพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 ซึ่งหนังสือฉบับนี้ได้ถูกลงนามโดย นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน ขณะที่ชาว อ.หัวไทร เตรียมที่จะเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างต่อเนื่อง และเตรียมที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวให้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ หากกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย ยังคงเดินหน้าในเรื่องนี้

ภาพและข่าว : ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑