Guest Relation

Energy

Published on มีนาคม 22nd, 2017 | by Divali

0

กฟผ. ให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงาน อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 20 มีนาคม 2560
กฟผ. ยังคงให้ความรู้แก่ประชาชน รอบโรงไฟฟ้าโดยดารจัดกิจกรรม “สร้างความเข้าใจพลังงาน สร้างความมั่นคงประเทศชาติ”
เพื่อชี้แจงข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด โรงไฟฟ้าถ่านหินและการอยู่ร่วมกับชุมชน สิ่งแวดล้อม การเดินหน้าของ กฟผ.กับโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และวิกฤตพลังงานภาคใต้หากไม่มีโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยมี นายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้  ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย ตอบข้อซักถาม ข้อกังวล สงสัย
S__34398308S__34398309
โดยมีนายฐานิศร์ เอ่งฉ้วน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนัน จำนวน 70 คน ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
S__34398312S__34398314
ทั้งนี้นายฐานิศร์ เอ่งฉ้วน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเหนือคลองเสมอมา รวมทั้งมาสร้างความเข้าใจในวันนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นอีกหนึ่งปากเสียงให้ กฟผ.

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑