Guest Relation

Energy

Published on มีนาคม 15th, 2017 | by Divali

0

กฟผ. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่

ไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ และความคืบหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ แก่สำนักงานเทศบาลเหนือคลอง
ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ. กระบี่
วันที่ 15 มีนาคม 2560
นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผอ.ฝ่ายโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โครงการศึกษา เพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน นายรัตนพร สัมภวะคุปต์ หัวหน้ากองปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
1412
ให้ข้อมูสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด โรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ ความคืบหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบี่ และโรงไฟฟ้าของ กฟผ.ในอนาคต โดยมีนายอาทร เชื้ออริยะ นายกเทศมนตรีเทศบาลเหนือคลองและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมรับฟังกว่า 40 เข้าร่วมรับฟัง และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ. กระบี่
ตามข้อเรียกร้องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำ EIA  และ EHIA ในการสร้างท่าเรือคลองรั้ว และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยี่สะอาดกระบี่ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯได้ทำการผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฏหมายที่ผ่านมานั้น  กฟผ. น้อมรับปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมตรี พลเอกประยุทธฺ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์2560 โดยให้ กฟผ.ยกเลิกผลการวิเคราะหิผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA  และผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  EHIA   นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส  เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมา และให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและเสร้างความใจชัดเจน ถึงผลกระทบทั้งด้านลบและผลดีต่อชุมชน และตระหนักในความจำเป็นที่ต้องมีพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ อันเนื่องจากสถานการณ์พลังงานและสมดุลย์การใช้พลังงาของประเทศด้วยตัวเองโดยไม่มีใครชี้นำ
การไฟฟ้ฟ้าฝ่ายผลิต ฯ จึงได้จัดทำกิจกรรม  ” เปิดบ้าน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ” เชิญชุมชนและผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและดูกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เห็นภาพ  พร้อมตอบข้อสงสัย ข้อกังวลที่ชุมชนวิตก ถึงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับการศึกษาผลกระทบ EIA และEHIA  มากขึ้น ตามข้อเรียกร้อง และเป็นการสร้างความเข้าใจของการอยุ่ร่วมกันระหว่างชุมชนที่มีโรงไฟฟ้าตั้งอยุ่  กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑