Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 20th, 2017 | by Divali

0

กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี

กฟผ.ร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี
123
วันที่ 19 มีนาคม 2560 ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดกระบี่ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ณ สำนักสงฆ์ยูงทอง บ้านควนยูง ม.4 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
567
การทอดผ้าป่าครั้งนี้ มีวัตถุประสงฆ์เพื่อรับบริจาคปัจจัย เพื่อใช้ในการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. กระบี่ ร่วมกันทำบุญรวม 13,900 บาท และมียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 134,480 บาท

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑