Guest Relation

Energy

Published on มีนาคม 16th, 2017 | by Divali

0

กฟผ. โดยโรงไฟฟ้าภาคใต้และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรม “เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่”

กฟผ. โดยโรงไฟฟ้าภาคใต้และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรม “เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่”
วันที่ 16 มีนาคม 2560 กฟผ. จัดกิจกรรม “เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่” โดยมีนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ  ร่วมต้อนรับชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่  ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้ากระบี่
S__34136100S__34136094S__34136098
เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การเดินหน้าของ กฟผ.กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้รับทราบมากขึ้น ทั้งนี้ตนเองพร้อมสนับสนุน ให้รัฐบาลสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในอนาคต
ซึ่งมีผู้ใหญ่วีระศักดิ์ จงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านควน และผู้ใหญ่ทัตธน แซ่ฮ้อ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านท่ายาง ตำบลคลองขนาน พร้อมชุมชนรวม 60 คน เข้ารับฟังการบรรยาย ณ.ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้า กระบี่
ในภาคบ่ายนำคณะชมห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้ากระบี่เพื่อสร้างการรับรู้จากประสบการณ์จริงสู่การถ่ายทอดที่ถูกต้อง
โอกาสนี้นายแหม้ โกบสะอาด ผู้แทนชุมชน ม.1 กล่าวว่า
” ตนเองเติบโตมากับโรงไฟฟ้ากระบี่ ไม่เห็นว่าถ่านหินหรือลิกไนต์มีอันตรายหรือทำให้ปลาตายแบบที่กลุ่มคัดค้านกล่าวอ้าง และไม่เคยกลัวอันตรายจากถ่านหิน เพราะยังไม่เคยเห็นหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์เสนอข่าวมีผู้เสียชีวิตจากถ่านหิน อยากให้ คนในชุมชนเข้ามารับฟังข้อมูลจริงมากกว่านี้ “
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่จัดหาเชิ้อเพลิงและผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ที่อยุ่บนพื้นฐานปลอดภัยและราคาไม่เป็นภาระแก่ประชาชนมากนัก
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ นี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพ และการดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑