Guest Relation

Energy

Published on มิถุนายน 6th, 2017 | by Divali

0

กฟผ.เปิดบ้าน ให้เยี่ยมชม รับฟังกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

วันที่ 2 มิถุนายน 2560
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทสไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้ กระบี่ สร้างความเข้าใจต่อเนื่อง เปิดบ้าน ให้เยี่ยมชม กระบวนการผลิตไฟฟ้า รับฟังสถานการณ์ไฟฟ้าภาคใต้

012013

นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้. นายประยูร ขาวซัง หัวหน้ากองผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นายรัตนพร สัมภวะคุปต์ หัวหน้ากองปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วศ.10 อฟภ. นายศิพัฒน์ หลีกภัย วศ.10 รก.นสว-ศก. นายประดิษฐ์ มาลาทอง และนายบุญเที่ยง บัวเลิศ อดีตผู้ปฏิบัติงานอาวุโส กฟผ.กระบี่

ให้การต้อนรับคณะผู้นำอำเภอลำทับ จำนวน 100 คน นำโดย นายณรงค์ แก้วเพ็ง ปลัดอำเภอลำทับ นายบุญฤทธิ์ นวลสมศรี ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำทับ

เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยมี นายประยูร ขาวซัง หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งมาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สร้างความวิตกกังวล ให้กับประชาชน มาระยะหนึ่ง การที่เปิดบ้าน ให้ประชาชน ผุ้นำชุมชน ได้รับรุ้ เป็นการสร้างความเข้าใจ เพื่อนำไปบอกเล่า ให้คนในชุมชนได้รับรู้ ในข้อมูล ที่ถูกต้อง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑