Guest Relation

Very Krabi

Published on กรกฎาคม 2nd, 2015 | by Divali

0

กฟผ. ร่วม “ปั่นรักษ์โลก ปลูกป่าชายเลน”

กฟผ. ร่วมกับ ชุมชน และสื่อมวลชนและประชาชน จัดกิจกรรม “ปั่นรักษ์โลก ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ณ พื้นที่ป่าชายเลน บ้านแหลมกรวด อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีประชาชนชน ชุมชน สื่อมวลชน และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มาร่วมปลูกป่าชายเลน กว่า 500 คน

20150630-01 20150630-02

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายสาธรวิศิษฐ์ นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน เปิดงาน “ปั่นรักษ์โลก ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดย กฟผ. ร่วมกับสื่อมวลชนจาก เนชั่นทีวี วิทยุ สวพ. เอฟเอ็ม 91 นิตยสารคู่สร้างคู่สม ทีวี 360 องศา จัดขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเหนือคลอง นายสวาสดิ์ เถาว์กลอย คณะกรรมการอิสลาม จ.กระบี่ และคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ นางสุทัศนีย์ ไวยนิยา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม นายชัยยศ หาญอมร หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และนายสมศักดิ์ ภูมิสุทธาผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ให้การต้อนรับ

20150630-03

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง กฟผ. สื่อมวลชน ชุมชน และประชาชนจ.กระบี่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยปลูกป่าชายเลน จำนวน 3 ไร่ ณ บ้านแหลมกรวด ม.8 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีนักปั่นจักรยาน และผู้มาร่วมกิจกรรมปลูกป่ากว่า 500 คน ในโอกาสนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตกระแสไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้ากระบี่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกิจกรรมที่ถนนหลาดใน เพื่อดูวิถีชีวิตของประชาชนในอ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่ง กฟผ. ได้นำโครงการชีววิถีไปใช้พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เยี่ยมชมแปลงนาข้าวสังห์หยดปลอดสารพิษ ดูการทำเรือหัวโทงและการทำผ้าบาติกเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2537 – 2558) โครงการปลูกป่า กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่าไปแล้วกว่า 400,000 ไร่ โดยต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดตายถึงร้อยละ 88 และจะดำเนินการปลูกต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกปีละไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ โดยเริ่มในปี 2558 ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องไปอีก 10 ปี ข้างหน้า กฟผ. ไม่ได้เพียงแต่ปลูกป่าเท่านั้น แต่กิจกรรมในครั้งนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วม และปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนให้มีความรัก และผูกพันกับป่าไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานรณรงค์ร่วมกับประชาชนชาวกระบี่ กิจกรรมบันเทิงบนเวทีการแสดงของชุมชนและการตอบคำถามชิงรางวัลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตจากทะเลของชุมชน ซึ่งการปลูกป่าชายเลนมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืน สัตว์น้ำมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และนำมาสู่ชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

www.egat.co.th

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑