Guest Relation

Energy

Published on กุมภาพันธ์ 3rd, 2017 | by Divali

0

กฟผ. รับ 2 รางวัล Green Mining Award 2016

กฟผ. รับ 2 รางวัล Green Mining Award 2016 สถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดพิธีมอบรางวัล สถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2559 (Green Mining Award 2016) ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการมอบรางวัลสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับการพิจารณา 2รางวัล คือ รักษาระดับมาตราฐานเหมืองแร่ถ่านหิน และรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่หินปูน

ซึ่งมีนายถาวรงาม กนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.รับรางวัล
ทั้งนี้รางวัลที่ กฟผ. ได้รับดังกล่าว ได้แก่ เหมืองถ่านหินได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน และเหมืองหินปูนได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน

นายถาวร งามกรกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินทั้งด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม มีการดูแล ป้องกันผลกระทบ การควบคุมความปลอดภัย การพัฒนาให้เหมืองมีพื้นที่สีเขียว มีความโปร่งใส มีการจ้างงานในท้องถิ่น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า กฟผ. มีการดูแลจัดการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายที่ดำเนินการพัฒนาร่วมกันกับชุมชนเพื่อให้เป็นเหมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑