Guest Relation

Very Krabi

Published on มิถุนายน 8th, 2015 | by Divali

0

กฟผ.มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง ให้แก่มัสยิดต่่างๆใน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ จำนวน 35 มัสยิด เพื่อใช้ในพิธีละศีลอด

นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ นายพล คงเสือ ผู้ช่วยผูู้ว่าการโรงไฟฟ้า นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายเดชา ศุภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ว่าที่พันตรีดร. อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณอยุธยา นายชัยยศ หาญอมร หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ฯ นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ อดีตผู้อำนวยการกิจการสังคม และทีม กฟผ.ร่วมพิธีทำบุญก่อนเดือนรอมาฏอน ของพี่น้องชาวมุสลิม

พร้อม

นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ นายพล คงเสือ ผู้ช่วยผูู้ว่าการโรงไฟฟ้า นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายเดชา ศุภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ว่าที่พันตรีดร. อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณอยุธยา นายชัยยศ หาญอมร หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ฯ นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ อดีตผู้อำนวยการกิจการสังคม และทีม กฟผ.ร่วมพิธีทำบุญก่อนเดือนรอมาฏอน ของพี่น้องชาวมุสลิม

พร้อมมอบถุงยังชีพของ กฟผ. จำนวน 500 ถุง ให้แก่มัสยิดต่่างๆใน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ จำนวน 35 มัสยิด เพื่อใช้ในพิธีละศีลอด โดยมีอาจารย์สวาสดิ์ เถาว์กลอย กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย อิหม่าม และพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าการ กฟผ. ขอบคุณในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนและยืนยันว่า กฟผ. จะทำหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนตลอดไป ควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด

ขอให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้ากระบี่โรงใหม่ ขนาด 870 เมกะวัตต์ จะสร้างโดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่ทันสมัย จะเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวของชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศ และ กฟผ.จะดูและด้านชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดตามมาตรฐานสากล

ขอให้พี่น้องอย่างได้กังวลใจ การอยู่ร่วมกันระหว่าง กฟผ. กระบี่กับ ชุมชนที่ยาวนาน กว่า 50 ปีเราเป็นเพื่อนเป็นญาติมิตรที่ดีต่อกัน กฟผ. พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมกับทุกคนในชุมชน กฟผ ขอขอบคุณจริงๆ และขอร่วมทำบุญกับพี่น้องมุสลิมทุกคนด้วยความห่วงใย ใส่ใจและจริงใจตลอดไป

โดยมีอาจารย์สวาสดิ์ เถาว์กลอย กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย อิหม่าม และพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าการ กฟผ. ขอบคุณในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนและยืนยันว่า กฟผ. จะทำหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนตลอดไป ควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด

ขอให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้ากระบี่โรงใหม่ ขนาด 870 เมกะวัตต์ จะสร้างโดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่ทันสมัย จะเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวของชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศ และ กฟผ.จะดูและด้านชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดตามมาตรฐานสากล

ขอให้พี่น้องอย่างได้กังวลใจ การอยู่ร่วมกันระหว่าง กฟผ. กระบี่กับ ชุมชนที่ยาวนาน กว่า 50 ปีเราเป็นเพื่อนเป็นญาติมิตรที่ดีต่อกัน กฟผ. พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมกับทุกคนในชุมชน กฟผ ขอขอบคุณจริงๆ และขอร่วมทำบุญกับพี่น้องมุสลิมทุกคนด้วยความห่วงใย ใส่ใจและจริงใจตลอดไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑