Guest Relation

Local news

Published on ธันวาคม 26th, 2013 | by Divali

0

กฟผ. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่

กฟผ. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่หัวหน้าหน่วยงานในจ.กระบี่
พร้อมขอบคุณและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการทำงาน

วันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๕๖ นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ (ชพฟช.) นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.)นายสมชาย สันติสถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (ช.อฟภ.) นางปัทมา อิงคะวัต วก.๑๑ ชพฟช. นายอดุลย์ เป็งถา หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (ช.หก-ศก.) ผู้แทนฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.)และกองเหมืองกระบี่ (กม-ช.) ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ 2557 ของ กฟผ. เพื่ออวยพรปีใหม่ และแสดงความขอบคุณหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ. ด้วยดีตลอดมา

โดยได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้ นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมาน แสงสอาด นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน ปลัดจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายมานิต ดำกุล นายกสมาคมชาวประมง จ. กระบี่ ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเหนือคลอง และ นายฐานิศร์ เอ่งฉ้วน ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ. เหนือคลอง จ.กระบี่

ในโอกาสนี้นอกจากคณะผู้บริหารของ กฟผ. ได้อวยพรปีใหม่และกล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ แล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นในอนาคต

ภาพและข่าว ซ ประชาสัมพันธ์ กฟผ.

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑