Guest Relation

Energy

Published on กรกฎาคม 13th, 2015 | by Divali

0

กฟผ. พร้อมรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบล็อตแรก 730 ตัน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้ากระบี่

กฟผ. สนองนโยบายรัฐ พร้อมรับซื้อน้ำมันปาล์มจากผลผลิตใน จ.กระบี่ มาผลิตไฟฟ้า ช่วยเกษตรกรในช่วงน้ำมันปาล์มราคาตก

กฟผ. พร้อมรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบล็อตแรก 730 ตัน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้ากระบี่ ช่วยลดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาด และพยุงราคามิให้ตกต่ำ ทั้งยังลงทุนปรับปรุงโรงไฟฟ้ากระบี่ให้ใช้น้ำมันเตาผสมน้ำมันปาล์มแล้วเสร็จเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว

9-7-2558 14-02-49

9-7-2558 14-04-14

นายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. สนองนโยบายรัฐบาล นำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาด และราคาตกต่ำ ซึ่ง กฟผ. ได้เร่งผลักดันโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยได้ลงทุนงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้สามารถใช้น้ำมันปาล์มดิบร่วมกับน้ำมันเตาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจนแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2558 ซึ่งขณะนี้โรงไฟฟ้ากระบี่พร้อมแล้วที่จะนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วม

นายพล คงเสือ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการรับซื้อน้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่นั้น กฟผ. จะรับซื้อน้ำมันปาล์มเฉพาะช่วงสภาวะล้นตลาด และมีราคาตกต่ำเท่านั้น และจะรับซื้อในราคาที่คณะกรรมนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป) ประกาศ โดยจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากผลผลิตภายใน จ.กระบี่ เท่านั้น เพื่อต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยขีดความสามารถในการใช้น้ำมันปาล์มผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่อยู่ในอัตรา 18 ตัน/ชั่วโมง โดยในงวดแรกนี้ กฟผ. จะรับซื้อน้ำมันปาล์มจำนวน 730 ตัน เพื่อนำมาใช้ในการทดสอบความพร้อมของระบบอุปกรณ์โรงไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ

“กฟผ. ยินดีรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากผลผลิตของ จ.กระบี่ เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะปาล์มล้นตลาด และช่วยให้ชาวสวนปาล์มมีรายได้ที่เหมาะสม เพราะ กฟผ. ให้ความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของโรงไฟฟ้าและชุมชน ” นายพล คงเสือ กล่าวในที่สุด

9-7-2558 14-11-34

www.egat.co.th

Tags: ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑