Guest Relation

Energy

Published on สิงหาคม 17th, 2016 | by Divali

0

กฟผ. ประชุมเตรียมพร้อมรับมือแหล่งก๊าซฯ JDA-A18 หยุดจ่าย ช่วง 20-31 ส.ค. 59 เชื่อมั่นไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

กฟผ. ประชุมเตรียมพร้อมรับมือแหล่งก๊าซฯ JDA-A18 หยุดจ่าย ช่วง 20-31 ส.ค. 59 เชื่อมั่นไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

Created: Thursday, 11 August 2016 10:21

          กฟผ. เตรียมพร้อมรับมือแหล่งก๊าซฯ (JDA-A18) หยุดจ่ายระหว่างวันที่ 20-31 ส.ค. 59 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแผนหลักด้านการผลิต ระบบส่ง และเชื้อเพลิง มั่นใจไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า แต่ไม่ประมาท ได้เตรียมแผนสำรองกรณีฉุกเฉินไว้ทุกด้าน พร้อมขอความร่วมมือคนไทยลดการใช้ไฟฟ้าช่วงดังกล่าว

20160811 1

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายเริงชัย คงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า (อคฟ.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A18) ช่วงระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2559 รวม 12 วัน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ กฟผ. ณ ห้อง 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20160811 2

นายเริงชัย คงทอง อคฟ. กล่าวว่า กฟผ. ได้เตรียมพร้อมทั้งในส่วนระบบผลิต คือโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 เดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซลแทน และให้สำรองน้ำมันที่โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าจะนะ เต็มความสามารถในการจัดเก็บ รวมทั้งประสานงาน ปตท. จัดส่งน้ำมันให้โรงไฟฟ้าจะนะระหว่างการทำงานเพิ่มเติมวันละ 1 ล้านลิตร เพื่อให้มีปริมาณเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการใช้งาน สำหรับระบบส่งไฟฟ้าได้เตรียมพร้อมทั้งระบบส่งเชื่อมโยงภาคกลาง-ภาคใต้ และระบบส่งในเขตภาคใต้ให้มีความพร้อมเต็มที่ตลอดช่วงดังกล่าว รวมทั้งจัดเตรียมทีมงานเข้าแก้ไขสถานการณ์ และแผนสื่อสารร่วมกับ กฟภ.

“แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ กฟผ. ก็ไม่ประมาท ได้เตรียมแผนสำรองกรณีฉุกเฉินไว้ทุกด้าน จึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งด้วย” อคฟ. กล่าวย้ำในตอนท้าย

20160811 3

ด้านนางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) ได้เน้นย้ำในเรื่องความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในช่วงเวลาดังกล่าวว่า แม้จะมีมาตรการรองรับเตรียมความพร้อมและทีมฉุกเฉินรองรับไว้ทุกด้านแล้วก็ตาม โดย อสอ. ได้จัดตั้งทีมงานไว้แล้วทั้งด้านการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และการประสานงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในพื้นที่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญจึงกำหนดให้มีการจัดสัมมนาสื่อมวลชนพื้นที่ภาคใต้ ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางพลังงานไฟฟ้าไทย กรณีการหยุดจ่ายก๊าซสำหรับผลิตไฟฟ้าแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นี้ด้วย

CR…www.egat.co.th

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑