Guest Relation

Environment

Published on กรกฎาคม 27th, 2017 | by Divali

0

กฟผ.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๐

กฟผ.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 10.00 น. นายกานรัฐ เรืองโฉม ประมงอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๐ ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กล่าวรายงาน มีนายสำราญ ระเด่นกำนันตำบลเกาะศรีบอยา กล่าวต้อนรับ นายสุริยะ บุศพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์ สุพรรณพงศ์ สารวัตรใหญ่ สภ.คลองขนาน นายหรังเฉด ชาติไทย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ นางสาวพัชรี ซุ่นสัน นักวิชาการชำนาญพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๔ (กระบี่) ผู้บริหาร บุคคลากร กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเตาะ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดทำโครงการปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๐ ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหอยชักตีน ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

134

หอยชักตีน เป็นหอยฝาเดียว อาศัยตามชายฝั่งทะเลน้ำตื้นโดยมีหญ้าทะเลเป็นที่พักพิงเพื่อขยายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ เนื่องจากบริเวณชายฝั่งทะเลเกาะศรีบอยา มีแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับภูมิประเทศที่เหมาะสม จึงทำให้บริเวณชายฝั่งเป็นที่รวมตัวตามธรรมชาติของหอยชักตีนจำนวนมาก

โครงการเพาะและขยายพันธุ์หอยชักตีน ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณเกาะศรีบอยาในวันนี้ เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือกัน ระหว่างชุมชนตำบลเกาะศรีบอยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ทั้งแหล่งหญ้าทะเลและหอยชักตีน ซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ให้คงอยู่ คู่เกาะศรีบอยาตลอดไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (เขต ๔) กระบี่ ดำเนินการเพาะลูกพันธุ์หอยชักตีน จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว การเพาะขยายพันธุ์หอยชักตีน และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในวันนี้ เป็นเพียงการช่วยเพิ่มปริมาณของหอยชักตีนได้ทางหนึ่งเท่านั้น การประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจให้ความรู้ที่ถูกต้องกับทุกๆ คน ถึงสาเหตุของการลดปริมาณของหอยชักตีนอย่างรวดเร็ว รวมถึงการคัดเลือก ขนาดความโตของหอยชักตีนที่เหมาะสมที่จะเก็บไปขาย ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะช่วยชะลอการลดปริมาณของหอยชักตีนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้หากได้มีการระดมความคิด สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจัง และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เกิดความสมดุล ก็จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑