Guest Relation

Energy

Published on ตุลาคม 31st, 2017 | by Divali

0

กฟผ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กฟผ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
พื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่19 ตุลาคม 2560 นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) นายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง (ชสป.) นายไวยวิทย์ สุขมาก ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
ร่วมส่งมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่มและยารักษาโรค จำนวน 704ชุด เพื่อเดินทางไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางบาล หมู่ที่ 1, 5ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV. อยุธยา 1 – อ่างทอง 2 ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑