Guest Relation

NEWS

Published on กุมภาพันธ์ 7th, 2014 | by Divali

0

กฟผ. จัดพิธีเปิดตัวโครงการนำร่องเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด LED เหมืองแม่เมาะ

กฟผ. จัดพิธีเปิดตัวโครงการนำร่องเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด LED เหมืองแม่เมาะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการนำร่องเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด LED เหมืองแม่เมาะ คาดทั้งโครงการจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 3.6 ล้านหน่วยต่อปี หรือปีละประมาณ 10.8 ล้านบาท และลด CO2 ได้ 1,860 ตันต่อปี

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการนำร่องเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด LED เหมืองแม่เมาะ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารจังหวัดลำปาง, ผู้บริหารบริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด และผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมงาน

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการดำเนินงานด้านประหยัดพลังงานว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา กฟผ. ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในคุณค่าของพลังงาน และร่วมมือกันใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งในปี 2557 นี้ กฟผ. ได้มุ่งเน้นจัดทำ “โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงในระบบแสงสว่าง โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 นำร่องในหลอดไฟฟ้า LED ทุกชนิด พร้อมกับดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด LED แทนหลอด High Pressure Sodium รวม 4,266 โคม เป็นตัวอย่างนำร่องภายในสถานที่ของ กฟผ. รวม 8 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ สำนักงานกลาง กฟผ. และเหมืองแม่เมาะ เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาด้านการประหยัดพลังงาน รวมถึงขยายผลไปสู่ทุกภาคส่วนที่มีการใช้ไฟแสงสว่างจำนวนมาก ซึ่งหากการดำเนินงานดังกล่าวแล้วเสร็จจะส่งผลให้ กฟผ. สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ประมาณ 3.6 ล้านหน่วยต่อปี ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้ปีละ 10.8 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 1,860 ตันต่อปี

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับเหมืองแม่เมาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ กฟผ. มุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการนำร่องเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด LED ภายในสถานที่ทำการ จำนวนทั้งสิ้น 1,543 โคม โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 1.8 ล้านหน่วยต่อปี หรือปีละประมาณ 5.4 ล้านบาท และลด CO2 ได้ 930 ตันต่อปี โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้จัดหาและติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑