Guest Relation

NEWS

Published on มกราคม 28th, 2014 | by Divali

0

กฟผ. – การไฟฟ้ามาเลเซีย ประชุมความร่วมมือหารือปัญหาการส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย

13

 

กฟผ. – การไฟฟ้ามาเลเซีย ประชุมความร่วมมือ JOC ครั้งที่ ๔๖
เสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศ
กฟผ. และการไฟฟ้ามาเลเซีย ร่วมประชุม JOC หารือปัญหาการส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย ทั้งด้านเทคนิคและปฏิบัติการ เน้นเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า และร่วมสร้างมิตรภาพอย่างยั่งยืน

นายสราวุธ เอี่ยมขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า-วิชาการ (ช.อคฟ-ว.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำคณะผู้แทน กฟผ. ในสายงานระบบส่ง รวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางด้านปฏิบัติการ Joint Operation Committee (JOC) ระหว่าง กฟผ. และ การไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB) ครั้งที่ ๔๖ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีMr.Gurcharan Singh (Senior Manager – System operation, Transmission division) นำผู้แทนจากการไฟฟ้ามาเลเซียเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ นอกจากทั้งสองการไฟฟ้าจะรายงานผลการปฏิบัติการ และปัญหาในการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ยังได้มีการหารือในประเด็นทางเทคนิคที่สำคัญ อาทิ การใช้งานและทดสอบ Stability function ของระบบ HVDC การกำหนดผู้แทนของทั้งสองการไฟฟ้าเพื่อประสานงานในกรณีฉุกเฉิน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ (AREVA) และการใช้งาน Automatic Fault Analysis (AFA)นอกจากนี้ยังได้นำคณะฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้

ทั้งนี้ การประชุมความร่วมมือทางด้านปฏิบัติการ (JOC) ระหว่าง กฟผ. และการไฟฟ้ามาเลเซีย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ทั้งในด้านปฏิบัติการ ด้านเทคนิค และการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดี และความราบรื่นในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต และส่งไฟฟ้าของทั้งสองฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Performance) และความมั่นคงเชื่อถือได้ (Reliability)ของระบบไฟฟ้าของทั้งสองประเทศให้มีมากยิ่งขึ้น โดยการประชุมครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ประมาณช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘

ภาพและข่าว : ฐิติภัทร์ ภาณุไพศาล

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑