Guest Relation

Local news

Published on มกราคม 16th, 2014 | by Divali

0

กฟผ. กระบี่ ร่วมกับ อสค. จัดกิจกรรม หก-ศก. เคลื่อนที่ พบประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่

กฟผ. กระบี่ ร่วมกับ อสค. จัดกิจกรรม หก-ศก. เคลื่อนที่ พบประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ กฟผ. สาธิตโครงการชีววิถีฯ โครงการช่างเคลื่อนที่ โครงการนำความรู้สู่ครัวเรือน และโครงการกีฬา กฟผ. กับชุมชน ประเดิมที่แรกบนเกาะศรีบอยา

วันที่ 14 มกราคม ๒๕๕๗ นายอดุลย์ เป็งถา หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.) นายชัยยศ หาญอมร ช.หก-ศก. นายชวการ โชคคำสีลา รักษาการหัวหน้าหน่วยสนับสนุนด้านวิชาการ รก. นสว-ศก. นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาโยธา (หบยบต-ฟ.) นายพิสุทธ์ ตันตาปกุล หปชต-ฟ. อฟภ. นายสุวรรณ เอ่งฉ้วน ช.7 หปต-ส. กบหต-ส. อปต. นายยงยุทธ ศรีสิงห์ พช.7 หสอส-พฟ. กปสส-พฟ. อสค. น.ส.ชนัตตาภา ศิรินาวิน วท.5 หสอส-พฟ. กปสส-พฟ. อสค. นายเกียรติภูมิ เอ่งฉ้วน วก.6 หบยบต-ฟ กผบต-ฟ. อฟภ. นายพัฒนันท์ รัศมิทัต ช.6 หบฟบต-ฟ. กผบต-ฟ. อฟภ. พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. กระบี่ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม หก-ศก. เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคม ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ. กระบี่ โดยมี นายประกิจ กุลดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา ให้การต้อนรับ

นายอดุลย์ เป็งถา หก-ศก. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลที่ผ่านมา หก-ศก. ได้ดำเนินการให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความมั่นใจกับชุมชนในการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ฯ โดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ซึ่งกิจกรรม หก-ศก. เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งจัดขึ้นที่ ต. เกาะศรีบอยา ในครั้งนี้เพื่อการสนับสนุนการศึกษา EHIA ของโรงไฟฟ้ากระบี่ และ EIA ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว โดยมีการจัดกิจกรรม รวม 4 กิจกรรม คือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การขยายจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) การทำฮอร์โมนผลไม้ สารไล่แมลง การทำน้ำหมักชีวภาพ โครงการช่างเคลื่อนที่ โดยบริการตรวจซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดพร้อมให้คำแนะนำ โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประชาชนนำมาซ่อม ได้แก่ พัดลม เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน และโครงการนำความรู้สู่ครัวเรือน มีกิจกรรมจับฉลากชิงของรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมตอบคำถามกลับมา ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้จำนวน ๒๑๕ คน และมีผู้ร่วมส่งคำถาม-ตอบกลับมาจำนวน 129 คนจากจำนวนชุดความรู้ที่แจกไป 300 ชุด และโครงการกีฬา กฟผ. กับชุมชน โดยจัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชนในพื้นที่ การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ต.เกาะศรีบอยา เป็นอย่างดี และประชาชนให้การต้อนรับทีมงาน กฟผ. เป็นอย่างดียิ่ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑