Guest Relation

Local news

Published on ธันวาคม 18th, 2013 | by Divali

0

กฟผ.กระบี่ ร่วมกับ อปฟ. มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านคลองรั้ว

กฟผ. กระบี่ ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้ามอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่องให้โรงเรียนบ้านคลองรั้ว ต. ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ. กระบี่ เพื่อใช้เป็นสื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกคน

วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕๖ นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) นางสุดารัตน์ สาสุนีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า-บริหาร (อปฟ-ห.) นายชัยยศ หาญอมร ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (ช.หก-ศก.) ร่วมมอบคอมพิวเตอร์ของ กฟผ. จำนวน 8 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองรั้ว โดยมี นายปรีชา กาหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองรั้วและคณะครูอาจารย์เป็นผู้รับมอบ มีนายวิรัตน์ โสหัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านคลองรั้ว นายอภิรักษ์ ฝั่งขวา แพทย์ประจำตำบลตลิ่งชัน อ. เหนือคลอง จ.กระบี่ ร่วมในพิธีมอบด้วย

นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล อฟภ. กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนของ กฟผ. นำคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง ที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้าของกฟผ.นำมาจากสำนักงานกลาง กฟผ.มามอบให้โรงเรียนบ้านคลองรั้ว เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนรู้เทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อในการเรียน โอกาสนี้ กฟผ. ขอขอบคุณที่คณะครูนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ. กระบี่ด้วยดีมาโดยตลอด และขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของทุกชุมชนตอไปเท่าที่ กฟผ. สามารถทำได้ และจะรับฟังทุกความเห็นของชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาการทำงาน และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไป

นางสุดารัตน์ สาสุนีย์ อปฟ-ห.
กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองรั้ว พร้อมทั้งนำคอมพิวเตอร์มามอบให้โรงเรียน จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมาจากกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าแห่งการเรียนรู้” ของสายงานกิจการสังคม กฟผ. ที่ได้จัดหาคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้วแต่มีสภาพดีนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลรอบๆโรงไฟฟ้าและหน่วยงานของ กฟผ. เพื่อให้เด็กนักเรียนนำได้ใช้เป็นสื่อการเรียนและครูใช้เป็นสื่อการสอนต่อไป

นายปรีชา กาหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองรั้ว กล่าวว่า ในนามของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการของโรงเรียน ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ได้นำคอมพิวเตอร์จำนวน 8 เครื่อง มามอบให้โรงเรียนบ้านคลองรั้วเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกคน แม้ว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะผ่านการที่ใช้งานมาแล้วแต่ทุกคนก็รู้สึกดีใจมาก และจะดูแลรักษาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ให้ได้นานที่สุดต่อไป และมั่นใจว่าการทำงานของ กฟผ. จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและโรงเรียนบ้านคลองรั้วพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของ กฟผ. ต่อไปในอนาคต

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑