Guest Relation

Energy

Published on ตุลาคม 14th, 2017 | by Divali

0

กฟผ.กระบี่ ร่วมกับ ฝ่ายการแพทย์และอนามัย และฝ่ายกฏหมาย ร่วมกันจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อที่ กฟผ. เพื่อประชาชนสุขภาพดี ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9-12 ตุลาคม 2560

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 น – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองขนาน
กฟผ.กระบี่ ร่วมกับ ฝ่ายการแพทย์และอนามัย และฝ่ายกฏหมาย ร่วมกันจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อที่ กฟผ. เพื่อประชาชนสุขภาพดี ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9-12 ตุลาคม 2560
 14833241483320
ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมในวันแรก ในช่วงเช้า นายอำเภอเหนือคลอง นายวิสูตร อินทรกำเนิด มอบหมายให้ นายอำนวย ห้วยลึก สาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในพิธี
1483313
นางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ 11. โรงไฟฟ้ากระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ นายประเสริฐ สันหาดนายก อบต.คลองขนาน นายสมศักดิ์ ภูมิสุทธาผล กำนันตำบลคลองขนาน และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองขนาน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑